Bijgewerkt: 2 december 2021

Parkeerpasjes voor bezoekers in en rond Stadhart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-02-2013

Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en eigentijds

Op 12 februari 2012 heeft het College van B en W van Amstelveen ingestemd met het nieuwe voorstel voor bezoekersvergunningen in en rond het Stadshart. Deze vergunning maakt het voor bewoners van deze gebieden mogelijk om bezoek te laten parkeren in hun wijk.

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Betaald parkeerplaats naast de Meander in Amstelveen


Het voorstel is onderdeel van de modernisering van het parkeerbeleid in Amstelveen, dat de raad in 2012 heeft vastgesteld. De huidige bezoekersvergunning voldoet niet meer. Daarom heeft de raad het college verzocht een nieuw gebruiksvriendelijk systeem voor parkeren van bezoekers te ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem heeft de gemeente intensief overleg gehad met een werkgroep van bewoners. Op een aantal punten heeft de gemeente haar eerdere plannen aangepast. Resultaat is een gebruiksvriendelijk systeem met een ruim urentegoed. Dit voorkomt sociaal isolement van kwetsbare groepen en zorgen ervoor, dat vrijwilligers nog steeds hun werk kunnen verrichten zonder dat de kosten voor de bewoners stijgen.

Pasjessysteem

Het college stelt voor aan de raad om per 1 juli 2013 over te gaan op een pasjessysteem. De bezoeker meldt zich met het pasje aan bij de parkeerautomaat. Dit kan ook via een app op de smartphone van de bewoner. Per huishouden kunnen maximaal vijf bezoekerspasjes tegelijkertijd worden geactiveerd. Het voorstel biedt ook oplossingen voor patiënten van medische zorgverleners.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie (BBA) wethouder Verkeer tijdens de raadsvergadering op 6 februari 2013


Wethouder Verkeer John Levie (BBA): “Het voorstel, dat er nu ligt is betaalbaar en gebruiksvriendelijk en past binnen de digitalisering van parkeervergunningen. Bovendien houdt het meer rekening met de sociale aspecten in de wijk dan de oorspronkelijke plannen van de gemeente.

We hebben weliswaar niet aan alle eisen van de werkgroep tegemoet kunnen komen, maar zonder hun inbreng was de gemeente niet tot dit resultaat gekomen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS