Bijgewerkt: 5 juni 2023

Paniek in de Urkerstraat

Nieuws -> Brandweer

Bron: IJsbrand Terpstra
25-02-2010

Grote paniek was op woensdagavond 24 februari 2010 in de Urkerstraat in Amstelveen. In een woning voelden meerdere mensen zich niet lekker, een kind was zelfs best erg ziek. Daarop rukte de brandweer uit, om metingen te verrichten in de woning, om zo een oorzaak te vinden van deze onwelwordingen. Ook kwam er een ambulance ter plaatse.

Koolmonoxide Amstelveen
(Foto IJsbrand Terpstra - 2010)

De ambulances waren aangekomen in de Urkstraat om ter plaatse de mensen te onderzoeken op vergiftiging


Bij aankomst van de hulpdiensten werd duidelijk, dat het om vier mensen ging die niet lekker waren geworden, daarop werden nog eens twee ambulances gealarmeerd. Twee kinderen werden onderzocht in de ambulance, maar bleken niets ernstigs onder de leden te hebben. Ook de volwassen uit het huis hoefden niet mee naar het ziekenhuis, daarop waren de drie ambulances weer inzetbaar voor andere meldingen.

Koolmonoxide Amstelveen
(Foto IJsbrand Terpstra - 2010)

De Officier van Dienst (OvD) van de brandweer bespreekt het incident met het team. De OvD is eindverantwoordelijk bij de reguliere incidentbestrijding


De brandweer heeft ondertussen metingen verricht in de woning, maar ook in de woningen er om heen. Nergens hebben ze een gas kunnen meten, wat de oorzaak van de onwelwordingen zou kunnen zijn. De woning is daarna weer vrij gegeven en de bewoners konden weer naar binnen.

De brandweer heeft het gezin aangeraden om een CO-melder (koolmonoxidemelder) aan te schaffen om zo snel te kunnen reageren mocht er wel een te hoge concentratie van het giftige gas aanwezig zijn.

Koolmonoxide Amstelveen
(Foto IJsbrand Terpstra - 2010)

Van de keiharde sirenes geschrokken buurtbewoners staan buiten op straat en volgen de actie van de brandweer en de ambulances


Wat is koolmonoxide?

Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of CO is een verbinding tussen Koolstof en Zuurstof en een gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare stoffen die koolstofverbindingen bevatten. Het is een vrij belangrijke stof in de chemische industrie. Koolmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos. Hierdoor is het erg gevaarlijk.

Een kachel, of een geiser moet bepaalde stoffen verbranden om voor warmte te kunnen zorgen. Zuurstof is een essentieel onderdeel voor een volledige verbranding. Als er onvoldoende zuurstof bij de vlam kan komen, bijvoorbeeld door een verstopt ventilatiekanaal van de geiser, komt het gevaarlijke koolmonoxidegas vrij.

Herkennen van koolmonoxide

Er is een aantal indicaties, die op het gevaar van koolmonoxide wijzen. In een woning moet men vooral letten op de vlam in de geiser, kachel of CV-installatie. Deze hoort blauw van kleur te zijn. Is de vlam oranje, wijst dit op de aanwezigheid van koolmonoxide. Ook beslagen ramen zijn een indicator van gevaar. Vrijgekomen waterdamp die door een verkeerd of niet werkende afvoer niet verdwijnt, zorgt voor beslagen ramen.

Er zijn ook lichamelijke verschijnselen die de aanwezigheid van koolmonoxide verraden. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn te vergelijken met griepverschijnselen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Des te groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn wordt. Ook krijgt men last van verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.

Koolmonoxide Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2007)

Koolmonoxide melder


Voorkomen van koolmonoxide

Regelmatig onderhoud is cruciaal om het risico op koolmonoxide zo klein mogelijk te houden. De geiser en gaskachel moeten ieder jaar door een erkend installateur worden gecontroleerd en schoongemaakt. Het is van belang om een schoorsteen regelmatig te laten vegen door een erkende schoorsteenveger. Als een schoorsteen verstopt raakt, kunnen gassen worden teruggekaatst de woning in, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Ook lucht toe- en afvoer is belangrijk in het voorkomen van koolmonoxide. Een groot risico schuilt in het dichtstoppen van de luchttoevoer. Veel huizen zijn tegenwoordig goed geïsoleerd waardoor er nauwelijks zuurstof van buiten naar binnen kan. Om toch aan voldoende zuurstof te kunnen komen hebben geisers en verwarmingstoestellen daar een aparte toevoer voor. Die toevoer mag niet afgesloten worden.

Ook een goede afvoer is belangrijk. De afvoer van de geiser moet op het gasafvoerkanaal zijn aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Als de geiser op het ventilatiekanaal is aangesloten worden giftige gassen door het hele huis verspreid. Een goede afvoer zorgt ervoor dat de gassen naar buiten worden afgevoerd.

Koolmonoxidemelder

Er zijn koolmonoxidemelders op de markt die in alarm gaan bij een hoge concentratie koolmonoxide. Gezien de eigenschappen van het gevaarlijke gas (kleur-, geur-, en smaakloos) kan een koolmonoxidemelder een toegevoegde waarde hebben in het herkennen van koolmonoxide. Brandweer Amsterdam en omstreken benadrukt wel dat deze melders slechts als aanvullende waarschuwingsindicator gezien moeten worden. Degelijk onderhoud van geisers, kachels en schoorstenen is het eerste vereiste voor een koolmonoxidevrije woning.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.