Bijgewerkt: 26 september 2023

Paalrot bij woningen Molenweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Wikipedia
26-07-2007

Door Henk GodthelpHenk Godthelp Amstelveen


Bij woningen aan de Molenweg is sprake van paalrot. Onderzoek bij vier woningen (nummers 9 tot en met 15) heeft dit aan het licht gebracht. Met het herstel is een bedrag tussen 70.000 en 100.000 euro per woning gemoeid. Oorzaak is het niveau van het grondwater, dat tachtig centimeter lager staat dan ten tijde van de realisatie van de huizen, beginjaren twintig.

Molenweg Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Molenweg in AmstelveenHet is niet denkbeeldig dat de problemen zich bij een groot aantal woningen op de zogenoemde 'Bovenlanden' zullen voordoen. „De verlaging van het grondwater is een gevolg van het steeds zwaarder bemalen door het waterschap, waarmee vooruit wordt gelopen op het inklinken van de grond," aldus de heer F. Roel, een van de gedupeerden en initiatiefnemer van het onderzoek. „Vanuit agrarisch oogpunt te billijken, echter funest voor het verstedelijkt gebied."

Roel stoort zich in hoge mate aan het ontwijkende gedrag van instellingen en overheden. „Het waterschap houdt met zijn handelen geen rekening met de bebouwde kom. De gemeente constateert een probleem, maar doet daar vervolgens niet mee. Er is zelfs niet gehandhaafd."

'Paal met blote hand afpellen'

„Van tenminste één houten paal onder de betonnen fundering kon men met de blote hand het verrotte hout afpellen." De heer F. Roel illustreert de ernst van de paalrot onder zijn woning aan de Molenweg 11. Het huis is in 1923 gebouwd. Roel noemt het een „schoon probleem." „Geen verontreiniging, geen aangetaste riolering. Niets van dat. Gewoon een te lage grondwaterstand waardoor de top van de houten funderingspalen droog komt te liggen."

Er kan dan zuurstof bijkomen om schimmels en bacteriën hun verwoestende werk te laten doen. Haaks op de toppen van de houten funderingpalen is begin jaren twintig een betonnen rand gestort. Nu er paalrot in de toppen is geconstateerd rusten de woningen meer en meer nog slechts op de betonnen rand, waaronder de houten palen aan het verdwijnen zijn. „In de destijds verstrekte bouwvergunning voor onze woningen wordt gerept over een grondwaterstand van 1 meter en 65 centimeter onder NAP," legt Roel uit.

„Inmiddels is dit niveau echter weggezakt naar 2 meter en 45 centimeter onder NAP." Roel verbaast zich erover dat de gemeente hier niet handhavend optreedt. Over de aansprakelijkheid wil de Amstelvener zich nog niet uitlaten. In september 2007 verwacht hij van een constructeur een nauwkeurige prijsopgave van de kosten, maar op basis van vergelijkbare gevallen in het land houdt hij rekening met een bedrag tussen de 70.000 en 100.000 euro. „Het schijnt dat zo'n tien procent subsidiabel zou zijn via de gemeente," besluit hij met enige spot.

Funderingstechnieken

Enige jaren geleden waarschuwde hoogleraar funderingstechnieken van de Technische Universiteit Delft, de heer F. van Tol, al voor het snel oplopen van het aantal woningen dat zou lijden aan paalrot. Naar schatting hebben meer dan honderdduizend huizen in Nederland er al last van.

Door paalrot kan een woning gaan verzakken en kunnen funderingen en muren gaan scheuren. In het ergste geval kan instortingsgevaar ontstaan. De remedie is niet eenduidig. Het grondwaterpeil verhogen kan niet altijd, omdat daarmee elders in de gemeente kelders kunnen onderlopen. Soms kan de hardheid van de palen met behulp van injecties worden hersteld.

Bij woningen met een reeds aangetaste fundering moeten de rottende palen worden vervangen. Iet vervangen van deze palen kan alleen per huizenblok en niet per individuele woning. In dat geval zouden de huizen in het blok met de oude palen blijven zakken, waardoor grote scheuren kunnen ontstaan met de huizen waarvan de fundering is hersteld. Maar dat heeft als consequentie dat als een eigenaar in een blok geen geld heeft om de operatie te betalen, het hele blok niet onderhanden genomen kan worden.

Wat is NAP?

Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Voor het gemak wordt het NAP gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau, in werkelijkheid is het hoger (zie hieronder). Van oorsprong kwam het NAP overeen met de geoïde, maar tegenwoordig komt dit niet meer geheel overeen.


 


Externe link: Stichting Platform Fundering NederlandAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.