Bijgewerkt: 21 juni 2024

Ozb gelijk op met inflatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
14-06-2007

De burger mag de komende jaren niet duurder uit zijn met gemeentelijke lasten dan nu. Het Rijk biedt ruimte voor een sterkere stijging van ozb-tarieven dan de inflatie, maar dat wil het college niet.

Dat blijkt uit de Kadernota die B en W op maandag 11 juni 2007 presenteerden. Op basis van de huidige gegevens ziet het begrotingsbeeld tot 2011 er goed uit, met een structureel overschot van een half miljoen euro. Wel zijn er nog vele onzekerheden en daarom is het college terughoudend met verplichtingen die jaarlijks op de begroting drukken, maar ruimhartig met eenmalige uitgaven.

Bouw Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Onroerend goed in aanbouw in Bovenkerk-Zuid in april 2007B en W willen jaarlijks meer uitgeven aan onderwijshuisvesting, schuldhulpverlening, archivering, internationale marketing, (top)sport en het handhaven van bomen. Daarbij gaat het om 627 duizend euro aan jaarlijks terugkerende uitgaven.

Eenmalig wil het college 18 miljoen euro uitgeven aan nieuwe gebouwen voor welzijn, een topsporthal en een waterplan om de waterkwaliteit te verbeteren en opvangcapaciteit bij zware regenval te vergroten.

In het kader van kwaliteitsverbetering stelt het college verder voor 2,5 miljoen euro uit te geven aan het klantgerichter inrichten van de entree van het raadhuis, een nieuwe gymzaal voor Palet-Noord, de inrichting van het Dorpsplein en apparatuur voor RTV Amstelveen.

De Kadernota loopt vooruit op de concept-gemeentebegroting voor 2008, die in het najaar wordt gepresenteerd. Volgens burgemeester Jan van Zanen wordt de nota daarvoor steeds belangrijker.

Wat is OZB?

Onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

Eigenarenbelasting voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden;

Gebruikersbelasting voor gebruikers/huurders van bedrijfspanden.

De gebruikers/huurders van woningen betalen sinds 2006 geen OZB meer.

Lees meer over: de OZB


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.