Bijgewerkt: 30 september 2023

Overzicht taxikosten College B en W van Amstelveen 2011-2013

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-02-2014

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Bij de Kadernota 2012 is op voorstel van het college door uw raad besloten een structurele bezuiniging op de vervoerskosten van het college door te voeren. Deze bezuiniging zou kunnen worden gerealiseerd door de dienstauto faciliteit te schrappen en in het vervolg, gebruik te maken van eigen en taxivervoer door de collegeleden.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, wethouder Financiën


Op het budget voor de jaarlijkse vervoerskosten inclusief de dienstauto van € 125.000 is ingaande 2012 een structurele besparing van € 50.000 ingeboekt. Er bestond hier en daar best wel wat scepsis over deze maatregel, de uitvoerbaarheid en de realisatie van de financiële taakstelling ervan. Ik heb u daarom ook toegezegd, dat u jaarlijks zou worden geïnformeerd over de daadwerkelijke kosten van het taxiverbruik van dit college.

In 2012 bedroegen de taxikosten afgerond € 62.000. In het afgelopen jaar 2013 was sprake van een kostenpost van € 59.000. Geconcludeerd kan worden, dat de bezuiniging op de vervoerskosten van het college volledig is gerealiseerd, dit zonder dat op de functionaliteit van de voorziening concessies zijn gedaan.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat(portefeuillehouder financiën)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.