Bijgewerkt: 28 september 2022

Overheveling deel hulp bij het huishouden naar Wet langdurige zorg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-04-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de overheveling deel hulp bij het huishouden naar Wet langdurige zorg:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Door een wijziging vanuit de Rijksoverheid valt vanaf 1 april 2017 voor 80 Amstelveners met een Wlz(Wet langdurige zorg)-indicatie de hulp bij het huishouden niet langer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo), maar onder de verantwoordelijkheid van het Zorgkantoor (Wlz). In deze brief informeer ik u dat deze overgang nog niet soepel verloopt.

Vanuit de VNG zijn afspraken gemaakt over deze overgang:

-De gemeente zal per 1 april de Wmo-indicaties intrekken;

-Het zorgkantoor informeert de inwoners die het betreft;

-Het zorgkantoor regelt de hulp bij het huishouden vanaf 1 april.

Conform bovenstaande afspraak heeft de gemeente de indicaties hulp bij het huishouden per 1 april ingetrokken. Hierop heeft een deel van de klanten contact opgenomen met de gemeente en aangegeven, dat zij niet begrijpen, waarom de hulp via de Wmo stopt.

Uit navraag blijkt, dat de indicaties vanuit het zorgkantoor naar de zorgaanbieders zijn gestuurd, waar zij een contract mee hebben. Dat zijn niet in alle gevallen dezelfde aanbieders als de gemeente heeft gecontracteerd. Onze aanbieders van Hulp bij het Huishouden zijn nu hard bezig om de indicaties bij deze zorgaanbieders te achterhalen en eventueel afspraken te maken om als onderaannemer te werken. Doel hiervan is om de relatie tussen de hulp en de inwoner, waar mogelijk te behouden.

Het is belangrijk, dat inwoners gedurende de overgang de noodzakelijke ondersteuning blijven ontvangen. De gemeente heeft dan ook contact opgenomen met onze zorgaanbieders en benadrukt dat zij de hulp bij het huishouden kunnen voortzetten, totdat het goed geregeld is met het Zorgkantoor. Waar nodig, zal de gemeente deze kosten voorschieten. Van de voortgang zal ik u op de hoogte houden.'

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.