Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Overeenkomst tot kostenverhaal Elora Heembouw in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-08-2022

Hierbij informeren wij u dat wij op 14 juni 2022 het besluit hebben genomen om de ‘Overeenkomst tot kostenverhaal – Bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid – De Loeten Elora Heembouw te Amstelveen’ aan te gaan met exploitant, die de gemeente Amstelveen heeft verzocht om medewerking te verlenen aan de realisatie van een voorgenomen bouwplan aan de Veilmeesterweg 38 te Amstelveen. Het bouwplan betreft de realisatie van een warehouse en kantoorruimtes met bijbehorende voorzieningen en parkeren op eigen terrein. Deze nieuwbouw zal worden gerealiseerd door Heembouw.

Foto Amstelveen
(Bron Kadaster - 2022)

De locatie Veilmeesterweg 38 in Amstelveen


De locatie Veilmeesterweg 38 is thans deels in gebruik bij Jan de Rijk Logistics. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt de huidige vestiging van Jan de Rijk verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Veilmeesterweg 5. Dit initiatief op de locatie Veilmeesterweg 5 is in een raadsbrief op 14 juni 2022 aan u gecommuniceerd in de ‘kennisgeving besluit aangaan ‘Overeenkomst tot kostenverhaal – Bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid – De Loeten Elora Jan de Rijk (nieuw) te Amstelveen’.

Het bouwplan van exploitant past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’. Om het bouwplan van exploitant mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verleend te worden. De gemeente heeft voor het bedrijventerrein De Loeten het ‘Beeldkwaliteitsplan De Loeten’ opgesteld als ruimtelijk kader. De vergunningaanvraag is op 8 november 2021 ingediend en wordt niet ter besluitvorming aan u voorgelegd, omdat het bouwplan past binnen het vastgestelde ruimtelijke kader voor bedrijventerrein De Loeten.

Verder stelt deze overeenkomst tot kostenverhaal de gemeente in de gelegenheid om de gemeentelijke kosten te verhalen op exploitant, te weten de kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding van het bouwplan, het doorlopen van de omgevingsvergunningprocedure in afwijking van het vigerende bestemmingsplan, het opstellen van de overeenkomst tot kostenverhaal, de projectbegeleiding en de kosten voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut.

De Loeten is een bedrijventerrein in ontwikkeling, gelegen in het zuiden van de gemeente Amstelveen. Dankzij de eigen oprit naar de N201 ligt de bloemenveiling Aalsmeer (FloraHolland) op 5 minuten rijden. De Loeten beschikt over verschillende uitgeefbare kavels, variërend in grootte. Het terrein is voor uiteenlopende bedrijfsactiviteiten geschikt, maar is gezien de nabijheid van Schiphol en FloraHolland in het bijzonder geschikt voor veiling-gerelateerde en/of logistieke bedrijvigheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.