Bijgewerkt: 22 juli 2024

Overeenkomst impuls voor Amstelveense woningbouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-08-2009

Op maandagmiddag 31 augustus 2009 hebben woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente Amstelveen een overeenkomst getekend, die de weg effent voor de bouw van woningen in Amstelveen. Het gaat hierbij om vervangende plekken voor woningbouw aan de Carmenlaan.

Woning Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: Jan Bolhoeve, directeur/bestuurder van woningcorporatie Eigen Haard, Nico Nieman, bestuursvoorzitter van Eigen Haard en Remco Pols, Wethouder Ruimte, bouwen en wonen tijdens de ondertekening van de documenten


Op basis van dit nieuwe contract ontvangt de gemeente grond aan de Carmenlaan van Eigen Haard. Als compensatie voor de verdwenen woningbouw aan de Carmenlaan, kan er nu gebouwd worden op andere locaties. De gemeenteraad heeft daarvoor al drie plekken gereserveerd; Olmenlaan/Lindenlaan, Appellaan/Notenlaan en Zonnestein 66.

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols, zei bij de ondertekening dat Eigen Haard en de gemeente met deze stap een flinke bijdrage leveren aan het op gang houden van de woningbouwproductie in Amstelveen. 'Dat is goed voor de werkgelegenheid in deze tijd van economische crisis, en het is goed voor de woningmarkt in Amstelveen.' De wethouder meldde, dat er in 2008 in Amstelveen liefst 751 woningen zijn opgeleverd, en in de eerste helft van 2009 320.

Eigen Haard kan op de door de gemeente geleverde locaties de volgende programma’s realiseren:

-Aan de Olmenlaan/Lindenlaan kunnen 119 woningen komen.

-Op de Appellaan/Notenlaan komen er 47 en aan Zonnestein 66 komen 40 woningen.

Dit betekent een flinke impuls voor de woningvoorraad in Amstelveen in het algemeen en voor de kernvoorraad in het bijzonder. Aan Olmenlaan/Lindenlaan komen 71 sociale huurappartementen, waarvan 59 in de kernvoorraad. Ook aan de Appellaan/Notenlaan komen nog 30 sociale huurwoningen.

Woning Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: Nico Nieman, bestuursvoorzitter van Eigen Haard en Remco Pols, Wethouder Ruimte, bouwen en wonen, praten nog even over het bereikte resultaat


Overigens komen er op alle drie locaties ook nog koopappartementen en koopwoningen. 48 (38 appartementen en 10 eengezinswoningen) aan de Olmenlaan/Lindenlaan, 17 eengezinswoningen op de Appellaan/Notenlaan en (40) appartementen aan Zonnestein 66. Bij Olmenlaan/Lindenlaan en Zonnestein komt er een parkeergarage bij de woningen en ook komt er op beide locaties een kinderdagverblijf.

Naar verwachting kunnen de plannen worden gestart in de periode 2010 (Olmenlaan/Lindenlaan), 2011 (Zonnestein) en 2013 (Appellaan/Notenlaan). Nico Nieman, bestuursvoorzitter van Eigen Haard memoreerde in zijn speech de zorgvuldige en respectvolle wijze, waarop de corporaties en de gemeente Amstelveen met de belangen van de huurders zijn omgegaan. Verder wees hij op de extra inspanningen, die Eigen Haard zich heeft getroost om de kernvoorraad huurwoningen in de gemeente Amstelveen in stand te houden.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.