Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Over banpalen en kanon Post 12

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-09-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de berichtgeving op Amstelveen.blog.nl over het onderhoud aan gemeentelijke monumenten, in het bijzonder de banpalen en Post 12 aan de Kruitmolen, dat op 31 augustus 2014 op initiatief van burgerraadslid Jaap Prent van BBA verscheen, wil ik u middels deze brief informeren over de stand van zaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


Binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen bevinden zich twee Rijksmonumentale banpalen: één aan de Amsterdamseweg, en één aan de Amsteldijk Noord. Beiden zijn geen gemeentelijk eigendom: die aan de Amsterdamseweg is eigendom van de gemeente Amsterdam, die aan de Amsteldijk Noord is in particulier bezit. In de afgelopen jaren is gebleken, dat met name de banpaal aan de Amsteldijk Noord noodzakelijk onderhoud behoeft. De eigenaar is hierover meermalen benaderd door de gemeente maar heeft aangegeven niet de behoefte te voelen maatregelen te nemen. Hoewel het zeer ongewoon is om onderhoud te bekostigen aan andermans eigendom, heeft de gemeente besloten de noodzakelijke restauratie eenmalig te bekostigen uit het fonds voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Dit, omdat de banpaal cultuurhistorisch zeer waardevol en uniek voor Amstelveen is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De banpaal aan de Amsteldijk in Amstelveen


De gemeente heeft vervolgens aangegeven bij zowel de gemeente Amsterdam (wethouder monumenten, Caroline Gehrels) als de particuliere eigenaar, deze waardevolle banpalen graag in eigendom te krijgen, zodat zij zorg kan dragen voor onderhoud. Beide eigenaren hebben echter aangegeven de banpaal in eigen bezit te willen houden. Met de gemeente Amsterdam is afgesproken, dat wij de banpaal in de gaten houden en melden bij Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam, wanneer deze onderhoud behoeft. Kosten hiervoor komen voor rekening van de gemeente Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De banpaal aan de Amsterdamseweg in Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het kanon staat op de zogenaamde 'Post 12' locatie van de Linie van Krayenhoff. In de achtergrond staat het hoofdkantoor van Esprit Europe B.V.


Het kanon op Post 12 van de vm. Linie van Kraijenhoff (aan de Kruitmolen) is in 2011 geschonken door Stichting de Herstelling uit Amsterdam Zuid-Oost en is afkomstig uit Muiden. Het heeft nooit op de Ouderkerkerlaan gestaan en heeft geen monumentale status. Het affuit en kanon zijn, na 3 jaar, aan een schilderbeurt toe. De betreffende buitendienst zal de schilderwerkzaamheden en het snoeien en maaien van het gras rond om half september uitvoeren. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur monumenten, mw. W. Paijmans.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.