Bijgewerkt: 21 juli 2024

Ouders nog niet in beeld in Middenhoven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
04-12-2007

Door Herbert Raat

Herbert Raat Amstelveen

Een paar weken geleden heft Herbert Raat namens de VVD het college van B en W vragen gesteld over de overlast van jongeren in Middenhoven. De overlast was zo heftig dat een aantal buurtbewoners Amstelveen soms ontvluchtten om tot rust te komen, andere dachten zelfs aan verhuizen.

De kern van de vragen waren:

(1.) regel op korte termijn extra toezicht en

(2.) een overzicht of ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen zoals vorig jaar is afgesproken.

Naar aanleiding hiervan is het college in actie gekomen. Burgemeester Jan van Zanen en jeugd wethouder Yeter Tan zijn bij de buurtbewoners op bezoek geweest. De burgemeester heeft meteen extra toezicht geregeld en dat is een goede zaak voor de buurt.

Laatste waarschuwing

Uit de antwoorden van B en W bleek echter ook dat 6 jongeren een laatste waarschuwing hebben gehad en dat er met 8 ouders het afgelopen jaar is gesproken. Toen er een hoop aandacht voor het probleem kwam vanwege de vragen aan B en W en de aandacht van de media zijn nog eens 14 ouders uitgenodigd.

Opheldering

Hierover gaat Herbert Raat bij wethouder Tan om opheldering over vragen (op dinsdag 4 december 2007) in de gemeenteraad. Het lijkt er op dat er eerst een hoop gedoe moet zijn in de politiek voordat er echt doorgepakt wordt, en wat betekent uitgenodigd?

Is dit aan de ouders of ze wel of niet komen? Voor de aanpak van overlast van jongeren is het betrekken en aanspreken van ouders op het gedrag essentieel. Dat moet structureel en niet vrijblijvend gebeuren.


Het antwoord

Op 16 november 2007 kreeg VVD-raadslid Herbert Raat het antwoord van B en W Amstelveen. Het slot van het antwoord:

“Begin november 2007 zijn de resultaten van een zogenoemde Ferwerda-analyse van de Middenhovengroep beschikbaar gekomen. De resultaten daarvan zijn samen met de recent ontvangen klachten over overlast aanleiding voor het college om het plan van aanpak Middenhoven te actualiseren.

Het nieuwe plan van aanpak zal een nieuwe serie maatregelen bevatten, die afgestemd worden op de problematiek zoals zich die nu voordoet. Het college is overigens voornemens om ook voor Westwijk en voor Amstelveen-Noord een specifiek plan van aanpak te ontwikkelen, waarbij zowel preventieve als repressieve maatregelen zullen worden genomen.

Wij zullen u over deze plannen van aanpak informeren, zodra deze vastgesteld zijn.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen”

Externe link: Problematische jeugdgroepen pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.