Bijgewerkt: 24 juli 2024

Oude Dorp krijgt Dorpsplein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-04-2008

In overleg met een gedreven werkgroep uit het wijkplatform Oude Dorp is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de herinrichting van het plein in de Dorpsstraat. Bij de inrichting komt het accent vooral te liggen op het plein als openbare ruimte waar het aantrekkelijk is om te verblijven. Voorheen lag dit accent bij de verkeersfunctie. Ook komt de Amstelveense historie bij de herinrichting nadrukkelijk in beeld.

Dorpsplein Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Dorpsplein in 2006


De wens om het plein te verfraaien leeft al geruime tijd in het Oude Dorp. In 2007 heeft de gemeenteraad hiervoor € 570.000,-- extra ter beschikking gesteld . Deze impuls maakt het mogelijk om bij de herinrichting meer tegemoet te komen aan de wensen die in het Oude Dorp leven.

Stedenbouwkundig betekent het een duidelijke begrenzing van het plein met een indeling en aankleding die hierbij past. Ook komt er meer oog voor de samenhang met de functie en buitenruimte van de Dorpskerk.

Het verleden geldt als inspiratiebron voor de herinrichting. Dit kan vooral blijken bij materiaalkeuze voor de inrichting en bij beeldende kunst bij de aankleding van het plein. Het plein moet ook gelegenheid bieden voor het organiseren van activiteiten.

Uitgangspunt is het groene karakter van het gebied. Een aantal monumentale bomen blijft gehandhaafd. Parkeren op het plein is op beperkte schaal mogelijk. Om een aangenaam verblijf te garanderen is de maximale snelheid in het gebied 30 km per uur.  Het plein blijft goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Volgende stap is dat B en W de werkgroep betrekken bij het op te stellen voorlopig ontwerp voor het plein. verigens willen B en W nog onderzoeken of er draagvlak is om het plein na de herinrichting officieel de naam “Dorpsplein” toe te kennen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.