Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Opvang 80 Oekraïense vluchtelingen in tijdelijke noodhuisvesting in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-07-2022

In onze brief van 10 mei 2022 informeerden wij u over het initiatief van Maarsen Groep en Zadelhoff voor de bouw van tijdelijke verblijfsunits voor Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan. Het gaat om 44 units met gedeelde keuken/huiskamers, douches en toiletten – meldt de gemeente Amstelveen.

Een verblijfsunit biedt plaats aan huishoudens van twee tot drie personen, grotere gezinnen kunnen meerdere verblijfsunits toegewezen krijgen. In totaal biedt de tijdelijke noodvoorziening plek aan ongeveer 80 vluchtelingen. De units worden begin augustus in gebruik genomen.

De tijdelijke units zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen die momenteel bij gastgezinnen in Amstelveen verblijven. Opvang in gastgezinnen vraagt het nodige van gezinnen én vluchtelingen. Het gaat in veel gevallen goed, maar deze vorm van opvang is niet altijd houdbaar op langere termijn. Vluchtelingen die niet langer op hun logeeradres kunnen blijven, kunnen contact opnemen met de gemeente. De gemeente bekijkt per individueel geval wat een passende oplossing is. Er kan een nieuwe plek worden gevonden in de regio of elders in ons land via het Humanitair Service Punt in Amsterdam of vanaf augustus in de tijdelijke noodvoorziening van de Maarsen Groep.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tijdelijke verblijfsunits voor 80 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen worden ingericht op 28 juli 2022


Het aantal opvangplekken op deze locatie is beperkt. Daarom hanteert de gemeente een aantal toewijzingscriteria: vluchtelingen moeten binding hebben met Amstelveen, al tenminste twee maanden in onze gemeente verblijven, ingeschreven staan in de BRP en schoolgaande kinderen, werk of familie in Amstelveen hebben. De gemeente heeft met vluchtelingen bij gastgezinnen contact gehad om hun situatie en hun verblijfsperspectief te bespreken. Op basis van deze gesprekken en bovengenoemde criteria heeft de gemeente circa 26 Oekraïense gezinnen benaderd die in aanmerking komen voor een plek. Als al deze gezinnen daar gebruik van willen maken, is de opvang nagenoeg vol.

De tijdelijke noodvoorziening is onderdeel van de gemeentelijke opvang. Daartoe sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst af met de eigenaar, Maarsen Groep. De locatiemanagers van de hotels aan de Prof. J.H. Bavincklaan zijn ook aanspreekpunt voor de vluchtelingen aan de E.M. Meijerslaan. Er de eerste maanden van het verblijf voorzien in een beheerder op de locatie. De gemeente heeft een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor een verblijf van langer dan zes maanden in het gebied Kronenburg. We zijn in afwachting van hun reactie.

In onze brief van 19 juli 2022 informeerden wij u over de versnelde opvang van statushouders om ruimte te creëren in de asielzoekerscentra. Op 25 juli 2022 is een eerste groep statushouders in Amstelveen aangekomen en ondergebracht in een hotel. Vluchtelingenwerk gaat de maatschappelijke begeleiding doen en de gemeente start een inburgeringstraject voor de statushouders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.