Bijgewerkt: 30 november 2022

'Optimistisch' B en W na topoverleg A9-miljoenen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
26-04-2012

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Er is sprake van optimisme bij het college van B en W van Amstelveen na het bestuurlijk topoverleg, dat woensdagochtend 18 april 2012 plaatshad in het Haarlemse provinciehuis tussen de belangrijkste betrokkenen over de Amstelveense weigering de toegezegde 100 miljoen euro aan de ondertunneling van de rijksweg A9 bij te dragen.

De gemeente werd vertegenwoordigd door burgemeester Jan van Zanen, wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) en directielid Herbert Köhler. Gevraagd naar resultaten verwijst Raat naar het ministerie van infrastructuur & milieu, omdat is afgesproken dat daar de woordvoering rond het overleg ligt. Wel wil hij kwijt „optimistisch" te zijn over de uitkomst.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 25 april 2012


Mevrouw Marianne Wuite (senior woordvoerder wegen, automobiliteit,verkeersveiligheid) van het ministerie Infrastructuur en Milieu stelt, dat „Rijk en gemeente gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken en uiterlijk na de zomer met een voorstel zullen komen."

Ze wil niet ingaan op de vraag, of de door Amstelveen aanvankelijk toegezegde 100 miljoen euro inmiddels van tafel is en een lagere bijdrage tot de opties behoort. „Amstelveen heeft in het overleg aangegeven, dat het een dergelijk bedrag niet meer als opbrengst uit de gebiedsontwikkeling denkt te kunnen halen," aldus Wuite.

„Een en ander heeft geresulteerd in het feit, dat het Rijk en de gemeente nu gaan overleggen wat te doen. Daarbij hanteren we een drietal al eerder geformuleerde uitgangspunten. De nieuwe rijksweg moet 2x4 strooks tellen, de aanleg moet binnen het budget gerealiseerd worden en de oorspronkelijke planning moet worden gehaald."

Uiterlijk na komende zomer zullen de partijen met een voorstel komen. Onduidelijk is, of het afbreken van de Catshuis-onderhandelingen en in het verlengde daarvan de val van het kabinet Rutte, consequenties hebben.

Wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) zegt desgevraagd „dat niet uit te sluiten." De kans, dat het A9-dossier controversieel wordt verklaard -en dus door een demissionair kabinet niet mag worden behandeld - is niet groot, besluitvorming heeft goeddeels als plaatsgehad. (HG)

Steun Amsterdam A9 dossier

Cruciaal in het bestuurlijk overleg zou de rol van de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes zijn geweest. Hij zou het overleg hebben opgebroken door niet te focussen op een tunnel en de Amstelveense weigering 100 miljoen bij te dragen, maar op wat wél mogelijk is met de al door het Rijk en andere overheden toegezegde gelden.

Daarbij zou bijvoorbeeld kunnen worden gekeken naar een half verdiepte rijksweg die middels geluidschermen voor minder overlast moet zorgen. Rijk en gemeente gaan dergelijke scenario’s uitwerken, waarbij de verbreding van de A9 voorop blijft staan, binnen het budget en de oorspronkelijke planning.

van Bosse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het 'Land van Bosse' in het Amsterdamse Bos. De naam van het evenemententerrein Bosse is afkomstig van een boer uit Aalsmeer, die zijn koeien hier in vroegere tijden losliet om ze hier te laten grazen op de nooit gebruikte noodlandingsbaan van Schiphol


De hartelijke band tussen Amstelveen en Amsterdam is onder meer het gevolg van eerdere werkkringen van Raat, die voorlichter is geweest van een aantal hoofdstedelijke wethouders. Hij is derhalve goed bekend met de Amsterdamse mores.

Ook is eind vorig jaar een lang slepende kwestie over het Amsterdamse Bos - die er kortweg op neer komt, dat Amstelveens de lusten van het bos heeft (het grootste deel ligt op Amstelveens grondgebied) en Amsterdam de lasten - tussen beide overheden opgelost. Amstelveen heeft eenmalig 1 miljoen euro bijgedragen ten behoeve van fysieke infrastructuur van het bos onder meer in ruil voor steun in het A9-dossier.

Ook mag Amstelveen extra woningen toewijzen aan eigen inwoners met maatschappelijke urgentie en mag het vier in plaats van twee grootschalige evenementen organiseren op het Land van Bosse. Tenslotte zal Amstelveen een steviger bijdrage leveren aan de inzet van maatschappelijke stages in het bos.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.