Bijgewerkt: 4 maart 2024

Opstapje, dat een afstapje is geworden

Nieuws -> Politiek

Bron: Dorien Mijksenaar GL-Amstelveen
10-06-2013

Wethouder Koops van ChristenUnie heeft de gewoonte aangenomen om twee minuten voor sluitingstijd met een uitgebreide nota te komen naar aanleiding, waarvan belangrijke besluiten genomen moeten worden.

Dit keer maakt zij, nadat de einddatum verlopen is, haar besluit bekend. Opstapje ( een programma voor ouders/verzorgers met kinderen van 2- 4 jaar (peuters) die graag willen leren hoe zij hun peuter zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de basisschool van de Stichting Cardanus red.) sluit per 1 juli 2013 haar opvoedkundige programma af en de medewerkers, aldus wethouder Koops 'moeten maar in de WW gaan'.

mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Opstapje geeft al jarenlang, zeer succesvol, ondersteuning bij het opvoeden van kinderen, waarvan de ouders niet van huis uit Nederlands spreken. Hierdoor is de kans, dat kinderen achterstand oplopen, voordat zij naar de basisschool gaan, sterk verminderd. De medewerkers krijgen van Cardanus in maart een ontslagbrief: per ingang van 1 juli is er geen werk meer voor hen.

In april hoor ik van een medewerkster van de GGD: “ Doe er iets aan, deze mensen komen achter deuren die voor ons gesloten worden, wij hebben ze hard nodig.” Ook het maatschappelijk werk neemt geregeld contact op met de medewerksters om duidelijker gezinssituaties te kunnen beoordelen.

Op 12 april vraag ik aan de Christen Unie wethouder Koops, wat er aan de hand is. Koops: “Geen sprake van, dat Opstapje verdwijnt.” Groot is mijn verbazing als begin juni blijkt, dat het ontslag doorgaat. Wat gebeurt hier? Wethouder Koops: “Wij willen Opstapje verbeteren en meer kwaliteit.” Hoezo? Zijn er klachten? Is er een enquête gehouden? Geen reactie. De SP stuurt schriftelijke vragen in. Kan ik daar even op wachten, dat even blijkt 6 weken te zijn.

Wethouder Koops: “we gaan aanbesteden en dan kijken we wie er daarna weer terug kan komen. Maar de datum van 1 juli halen we niet.” 10 juni ontvang ik het rapport, dat in april 2013 is gemaakt door de Stichting Opvoedondersteuning en Training. Het spreekt lovend over de huidige werknemers, maar cijfermatig zijn de dames te kort geschoten. Hier en daar kan nog iets verbeterd worden aan de uitvoering. De gemeente gaat de regie voeren.

Maar wacht eens… is SO & T niet de organisatie die de huidige medewerkers de Triple P methode heeft bijgebracht? Is SO & T niet de organisatie die in Aalsmeer de medewerkers van Cardanus heeft vervangen? Hoe onafhankelijk is hun rapportage? Kortom, ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen. Maar de medewerkers van Opstapje nemen per 1 juli 2013 het afstapje en is dat nu echt nodig?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.