Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Opstand tegen komst gemeentewerf

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
03-08-2006

Bewoners van de Amsterdamseweg 231 t/m 239 blijven zich fel verzetten tegen de komst van een gemeentewerf en willen dat deze in het Amsterdamse Bos wordt gerealiseerd.

In een gezamenlijke actie trekken buurtbewoners deze week in een brief ten strijde, nog voor dat de gemeente een artikel 19 procedure start voor een versnelde wijziging van het bestemmingsplan.

In een hernieuwd onderzoek, dat de gemeente onlangs presenteerde, werd voor de tweede keer geconcludeerd dat de Amsterdamseweg ter hoogte van nummer 271 de beste locatie zou zijn voor een gemeentewerf annex overslaglocatie.

Direct omwonenden betitelen dat tweede onderzoek desgevraagd als een „flutonderzoek, waarvan een kind van vier de uitkomst had kunnen voorspellen" en voelen zich met een kluitje in het riet gestuurd. De twee alternatieve locaties die onderzocht werden betroffen namelijk het uiterst kwetsbare Broersepark en een in gebruik zijnd schoolgebouw aan de Amsterdamsweg.

„Logisch dat je daar geen werf gaat bouwen," aldus één van de bewoners. Door de omwonenden wordt in een gepeperde brief aan het college gesuggereerd de werf te verplaatsen naar een braakliggend terrein in het Amsterdamse Bos. „De grond daar ligt al tientallen jaren te wachten."


door André Gerritsen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.