Bijgewerkt: 21 juli 2024

Oproep tot ondertekening petitie Landschap Noord-Holland

Nieuws -> Wester-Amstel

Bron: Søren Movig
12-10-2014

Van de heer Søren Movig, rentmeester van de buitenplaats Wester-Amstel kregen wij dit dramatische bericht:

'Beste vriend of familie van Wester-Amstel,

Sinds vele jaren is Landschap Noord-Holland niet alleen een goede buur van Wester-Amstel. Zij ondersteunt ook met raad en daad Wester-Amstel. Helaas verkeert zij nu in lastig vaarwater. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de financiële ondersteuning aan Landschap Noord-Holland te staken. Concreet betekent dit voor ons: géén ondersteuning meer bij onze vrijwilligersactiviteiten in tuin- en park. Dat raakt ons op het gebied van vrijwilligersverzekeringen, advisering, opleidingen en hulp bij parkwerkzaamheden. Dat zou voor ons een aderlating zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Søren Movig, rentmeester van de buitenplaats bedankt alle organisaties, die Wester-Amstel hebben geholpen en ondersteuning gaven op alle mogelijke manieren op 6 mei 2012, tijdens de viering van het 350 jaar bestaan van buitenplaats Wester-Amstel


Het bezuinigingsvoornemen van de provincie Noord-Holland staat haaks op die van andere provincies. Zo hebben zowel Utrecht als Zuid-Holland recentelijk de ondersteuning van provinciale landschappen opgeschroefd. Zij laten deze een hoofdrol spelen bij het onderhoud van hun landschappen en die van buitenplaatsen in het bijzonder. Het kán dus wel.

Landschap Noord-Holland vraagt om steun. Mag ik je daarom vragen om via bijgaande link haar petitie mede te ondertekenen? Hierin sluit je je aan bij de grote groep vrijwilligers en Noord-Hollands landschapsgenieters die de provincie vragen om van haar bezuinigingsvoornemen af te zien. Link: http://www.landschapnoordholland.nl/actie

Heel hartelijk dank voor je ondersteuning! Maak vóór 27 oktober 2014 de provincie duidelijk, dat dit niet kan!

Søren Movig'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Buitenplaats Wester-Amstel aan de Amsteldijk Noord 55 in Amstelveen


Landschap Noord-Holland is een natuurorganisatie in Noord-Holland en ze zetten hun dagelijks in voor behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie. Ze houden de natuur in Noord-Holland in topconditie. Dat werk komt nu in gevaar als de provincie haar voorgenomen bezuinigingsplannen doorvoert.

Landschap Noord-Holland beheert 96 eigen natuurgebieden en talloze gebieden van derden. Het beheer voor die gebieden wordt vergoed vanuit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Naast het SNL ontvangt de organisatie een extra bijdrage van € 1,2 miljoen per jaar voor taken die bij goed natuurbeheer horen, maar niet onder SNL vallen. Deze vergoeding wil Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vanaf 2015 in 3 jaar afbouwen tot € 0 (17% minder per jaar). Dat heeft grote gevolgen voor natuur en recreatie. Ook wil de provincie € 300.000 schrappen voor ondersteuning van natuurbeheer door vrijwilligers in heel Noord-Holland. Dat betekent een totale bezuiniging van € 1,5 miljoen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.