Bijgewerkt: 3 december 2021

Opening van de Internationale school Amity in Amstelveen is uitgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-01-2018

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat de vestiging van internationale school Amity in Amstelveen aan de Amsterdamseweg 204 is vertraagd:

'Geachte raad,

Op 22 juni 2017 hebben wij u geïnformeerd over de vestiging van internationale school Amity in Amstelveen. Amity had het streven de internationale school, met minimaal plaats voor 100 leerlingen, in september 2017 te openen in het oude Van Leergebouw aan de Amsterdamseweg.

Door verschillende oorzaken is hier vertraging in ontstaan. Om te kunnen starten, moet Amity in bezit zijn van een aanwijzingsbrief van het ministerie van onderwijs, waarin de school wordt erkend als onderwijsinstelling. Deze is in oktober door het ministerie afgegeven. Daarnaast dient de school over een kandidaat IB (International Baccalaureaat) accreditatie te beschikken, welke wordt verstrekt door de IB organisatie. Hiermee is de school bevoegd om het IB curriculum aan te bieden. Deze IB accreditatie is op dit moment nog niet afgegeven aan Amity. Tevens is vertraging ontstaan in het faciliteren de 100 leerlingenplekken. Inmiddels heeft in december de formele oplevering van de interne verbouwing plaatsgevonden. Door deze vertragingen is het voor Amity niet haalbaar gebleken om haar deuren al in september dit jaar te openen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De locatie van de Amity International School Amsterdam in AmstelveenDe hiervoor genoemde zaken (de aanwijzingsbrief, de kandidaat IB accreditatie en 100 leerlingenplekken) zijn ook in de subsidieovereenkomst met Amity opgenomen als voorwaarden voor subsidieverlening. Indien de school hier niet aan voldoet, kan de gemeente niet overgaan tot het betalen van de eerste tranche van de subsidie. De verwachting is, dat Amity de kandidaat IB accreditatie begin 2018 op orde heeft, waardoor de school wel aan alle subsidievoorwaarden zal voldoen. De betaling van de eerste tranche van de subsidie ter hoogte van 2.5 miljoen euro zal daarom doorschuiven naar 2018.

Volgens eerdere afspraken zou Amity op 1 december 2017 de tweede tranche subsidie ontvangen van 500.000 Euro. Deze is vanwege de vertragingen al eerder overgeheveld naar 2018.Omdat de eerste tranche van de subsidie niet in het eerdere raadsvoorstel was overgeheveld zal aanvullend hiervoor een raadsvoorstel in 2018 aan u worden voorgelegd. Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, de burgemeester, drs. H.B. Eenhoorn'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS