Bijgewerkt: 24 februari 2024

Open ledenvergadering 2013 van ChristenUnie-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
08-06-2013

Donderdag 13 juni 2013 houdt de ChristenUnie-Amstelveen een open ledenvergadering in het gebouw Zonnehof, Salamander 2 in Amstelveen. Het openbare gedeelte van de ledenvergadering vangt aan om 20.00 uur. In dit openbare gedeelte van de ledenvergadering, is iedereen van harte welkom. De vergadering is met name bedoeld als voorbereiding voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014.  

De kiesvereniging van de ChristenUnie Amstelveen e.o. houdt elk jaar één of enkele algemene ledenvergaderingen. Ook voor deze ledenvergadering heeft het bestuur van de kiesvereniging besloten om de ledenvergadering een open ledenvergadering te laten zijn.

Zonnehof Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Woonzorgcentrum 'Het Zonnehof' in Bovenkerk


Dat betekent, dat iedereen die zich in meerdere, of mindere mate betrokken voelt bij de ChristenUnie, zijn of haar mening kenbaar kan maken over punten, waarvan men het belangrijk vindt om die in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 op te nemen.

Vindt u dat er zaken in Amstelveen moeten veranderen? Zijn er onderwerpen in de Amstelveense samenleving, waar meer aandacht voor moet komen, laat het ons weten! Kom naar deze open ledenvergadering van de ChristenUnie! Iedereen die zich betrokken voelt bij de ChristenUnie is van harte welkom om vanaf 20.00 uur het open gedeelte van de ledenvergadering mee te maken en zijn / haar stem te laten horen.  

Ook zullen Jacqueline Koops en Bert de Pijper een inleiding houden over hun werk als wethouder, respectievelijk gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. Ook kunnen aanwezigen  vragen stellen over de gemeentepolitiek.

Voorts is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over het Zegeningenregister van de ChristenUnie. Dat betreft een opsomming van de verbeteringen in de Amstelveense samenleving die wethouder en gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in deze coalitieperiode (2010 – 2014) al hebben bereikt voor Amstelveen. Voor het Zegeningenregister, zie www.amstelveen.christenunie.nl/standpunten

Het bestuur van de kiesvereniging ziet uit naar een goede avond en een inspirerende discussie met de aanwezigen. Mogelijk dat deze avond aanleiding kan zijn voor mensen om de organisatie van de ChristenUnie Amstelveen e.o. te komen versterken. Ze zijn van harte welkom, aldus het bestuur van de kiesvereniging Amstelveen en omgeving

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.