Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Open brief van drie verontruste Amstelveense kunstenaars

Nieuws -> Gemeente

Bron: Drie verontruste kunstenaars
17-06-2008

Het Amstelveens Weekblad van 4 juni 2008 bracht het nieuws op de voorpagina: Half miljoen voor Museum van der Togt ook in het Amstelveens Nieuwsblad was te lezen, dat Museum Jan van der Togt in het Oude Dorp fors gaat uitbreiden op de plek waar nu nog een oud schoolgebouwtje staat.

“Oud schoolgebouwtje?” dachten wij, dat kan alleen het schooltje zijn waar wij ons atelier hebben - Dorpsstraat 38 al sinds 1971 ateliergebouw. Maar waarom wisten wij dan van niks? Waarom had niemand ons iets verteld? Het antwoord kan niet anders zijn dan dat ze ons gewoon vergeten waren.

Vergeten was Olaf van der Beek die in 2004 de Aemstelle Prijs van de Gemeente Amstelveen ontving.

Vergeten was Piet Reekers, docent aan de St. Volksuniversiteit Amstelland en de SAKB (Stichting Amstelveense Kunst Belangen), die in 2006 bij de laatste 5 genomineerden hoorde voor de prestigieuze internationale prijs voor beeldhouwers in het Arnaldo Pomodoro museum te Milaan.

Vergeten was Ingeborg Oderwald, die in het verleden een aantal keren in Aemstelle een eigen tentoonstelling had en van wie in 2007 het werk vijf maanden lang in het Amstelveens Theater te zien was.

Drie succesvolle kunstenaars even over het hoofd gezien. Laten we tenminste hopen dat het zo is gegaan, want ieder ander scenario, zoals bewust niet geïnformeerd, is nog onverteerbaarder.

Inmiddels hebben we een brief gekregen uit naam van burgemeester en wethouders waarin ons voor de gang van zaken excuses is aangeboden. Ook staat er een gesprek met wethouder Hellendall (cultuur) gepland. Maar bij ons blijft de vraag hangen wanneer wij geïnformeerd zouden zijn over dit plan als de pers het niet naar buiten had gebracht.

Muziekschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De oudste school van Amstelveen naast de Dorpskerk: de Piet Hein school in de Dorpsstraat 38. Later vestigde zich hier de Amstelveense Muziekschool en nu in 2008 zijn hier de ateliers van drie kunstenaars. Hier werkt Ingeborg Oderwald, Olaf van der Beek en Piet Reekers


Inmiddels weten wij dat dit uitbreidingsplan in de Kadernota 2009 van de Gemeente Amstelveen is opgenomen en dat die nota 30 mei 2008 door het college van B en W werd gepresenteerd. In het hoofdstuk ‘bestedingsvoorstel eenmalige middelen’ staat onder andere een kostenpost van een half miljoen als bijdrage in de verbouw/uitbreiding van het Museum van der Togt en de mededeling dat achtergrondinformatie al aan de raadscommissie is aangeboden. Ook hier weer geen woord over de drie kunstenaars die het schooltje van de gemeente huren.

Een dergelijk plan komt toch niet in één dag tot stand en B en W gaat toch niet over één nacht ijs als het gaat om de Kadernota en een positief advies voor de uitgave van een half miljoen aan een particuliere stichting.

Wij kunnen ons de tijd nog heel goed herinneren, het is ook nog niet zo lang geleden, dat de Amstelveense kunstenaars in een traject van discussierondes zaten met wethouder Alink, wethouder van cultuur 2002 – april 2006). Die discussies waren niet altijd makkelijk en voor sommige kunstenaars ronduit pijnlijk, maar goed, het Cultuurplan 2006 – 2009 is er toen gekomen en bekrachtigd door de gemeenteraad.

In dat Cultuurplan staat ook, dat de gemeente Amstelveen wil komen tot 21 atelieraccommodaties in 3 ateliergebouwen. Het schooltje in de Dorpsstraat telt van meet af aan mee voor 1 ateliergebouw en 3 ateliers. Het kan toch niet waar zijn dat er 3 ateliers zouden verdwijnen omdat ze ‘vergeten’ zijn bij het maken van nieuwe plannen?

Wij barsten nog van de vragen waar we binnenkort antwoord op hopen te krijgen. Als we meer weten zullen we dat laten weten, maar mogen wij aan de lezers van dit schrijven vragen, om ons op de hoogte houden wanneer zij meer horen?

Via onze e-mail en websites zijn we altijd te bereiken. Bij de deur van het schooltje zitten 3 bellen en die doen het.! Dus langskomen kan ook.

Ingeborg Oderwald, ingeborg.oderwald@tiscali.nl, www.ingeborgoderwald.nl

Piet Reekers, piet.reekers@wanadoo.nl, www.pietreekers.nl

Olaf van der Beek, mail@olafvanderbeek.nl, www.olafvanderbeek.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.