Bijgewerkt: 25 juli 2024

Open brief in verband met het A day at the park concert

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Hihat Productions
21-05-2008

Beste inwoners van Amstelveen,

Zoals inmiddels wel bekend vindt volgens planning op 14 juni 2008 de eerste editie plaats van ‘A day at the park’. Dit is een open air dance concert waarvoor onder meer twee wereldberoemde artiesten worden overgevlogen uit Duitsland en de Verenigde Staten. We zijn er bijzonder trots op dit evenement op het Arena terrein van het Amsterdamse Bos te kunnen organiseren.

Zoals uit onze campagne en communicatie blijkt staat het evenement in het teken van een dag in het park. Niets meer of minder dan een dag recreatie in het Amsterdamse Bos, maar dan wel voorzien van een vrolijke muzikale noot. Het stemt ons als organisatie dan ook droevig dat er vanuit een klein deel van de bewoners van Amstelveen zulke hevige tegengeluiden komen.

Eindelijk gebeurt er eens iets voor de jong volwassenen van de gemeente Amstelveen. De gemeente krijgt een festival binnen haar grenzen dat zich qua originaliteit en beleving met de belangrijksten van Nederland kan meten. Bovendien op een terrein dat van oudsher is aangelegd om de druk van de bewoners in de regio op de schaarse vrije ruimte in de stad te verlichten. Want dat is het Amsterdamse Bos in de eerste plaats, een gebied om te recreëren, voor iedereen, niet enkel de omwonenden.

Dat er voor ‘A day at the park’ bijzonder veel animo is blijkt wel uit alle enthousiaste geluiden die wij dagelijks mogen vernemen. Wij zien dit ook vertaald in het feit dat we met name een ouder publiek aanspreken, want onder de bezoekers die reeds hun toegangskaart hebben gekocht bevinden zich vele 30-plussers. Mensen die de werkdruk van de week graag verlichten door in het weekend de vrije tijd volop te benutten. Een festival op een prachtig terrein met kwalitatief hoogstaande muziek spreekt dan tot de verbeelding.

Wij kunnen u geruststellen, in tegenstelling tot eerder genoemde aantallen die zonder enige vorm van communicatie met ons in de publiciteit zijn gebracht is van een groot bezoekersaantal beslist geen sprake. In overleg met de gemeente en politie is een nauwkeurig verkeersplan vastgesteld dat niet meer of minder verkeersoverlast veroorzaakt dan tijdens een reguliere interland van het Nederlands hockeyelftal. Daarbij wordt de vergunning afgegeven voor maximaal achtduizend bezoekers.

Wanneer het gaat om de recreatiefunctie van het Amsterdamse Bos zijn er meer functies denkbaar dan dat van een plek om de hond uit te laten. Op 14 juni zal het merendeel van de  bezoekers namelijk uit Amsterdam en Amstelveen zelf komen. Wij vinden het daarom niet meer dan logisch dat de gemeente Amstelveen inziet dat de belangen van haar jongeren én volwassen danceliefhebbers van tijd tot tijd ook behartigd dienen te worden. De actie van bezorgde omwonenden mist volgens ons de nuance omdat deze is geïnitieerd zonder enig overleg vooraf, met ons als organisatie of het Amsterdamse Bos als terreinhouder, over wat nu daadwerkelijk precies de plannen zijn.

Wij als organisatie gaan er in elk geval vanuit dat op 14 juni alle bezwaren ongegrond zullen blijken en dat onze bezoekers een fantastische dag in het Amsterdamse Bos gaan beleven waarvoor men de gemeente Amstelveen en het Amsterdamse Bos als terreinbeheerder zeer erkentelijk zal zijn. Wij willen de leden van de BBA dan ook bij deze uitnodigen om zelf te ervaren dat de ontstane commotie alleszins ongegrond is.

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie A day at the park

Hihat Productions

Tjeerd BijnsdorpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.