Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Open brief groep ouders van leerlingen Amstelveen College

Nieuws -> Gemeente

Bron: Groep Ouders van Leerlingen Amstelveen College
14-09-2008

Geachte Ouders,

Wij, groep ouders van leerlingen, maken ons zorgen over de toekomst van het Amstelveen College. Burgemeester & Wethouders van Amstelveen willen het Amstelveen College verzelfstandigen en onderbrengen bij Stichting Dunamare, een bijzondere/openbare scholengroep van 22 scholen en 12.500 leerlingen uit Noord-Holland. Dit is gebleken uit een openbare brief van Burgemeester & Wethouders. De gemeenteraad moet hier echter nog over beslissen.

Wij ouders en leerlingen hebben bewust gekozen voor de openbare school het Amstelveen College en willen van de school en de lokale politiek dat het Amstelveen College:


-een garantie biedt dat de school openbaar blijft en dit ook statutair zo vastlegt

-zijn eigen cultuur en identiteit gegarandeerd kan behouden

-zijn eigen onderwijsprogramma’s kan blijven volgen met o.a. de Plusprofielen, ook op de lange termijn

-garantie op democratische inspraak, democratische besluitvorming en toetsing van alle belanghebbenden zal behouden

-een ontsnappingsclausule krijgt als de Burgemeester & Wethouders beoogde fusie met Dunamare niet werkt

-uit kan leggen wat het voor meerwaarde kan hebben ten opzichte van nu als Amstelveen College de 23e school zou zijn van een scholengroep van 14.000 leerlingen, voor de leerlingen van Amstelveen College (alsmede hun ouders) en het onderwijskundig proces, voor nu en de lange termijn

-uit kan leggen waarom Amstelveen zou moeten ingaan tegen de landelijke politiek die nu terugkomt op zulke grote schoolstichtingen


College Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het gebouw van het Amstelveen College


Wij willen deze punten onder de aandacht brengen van de lokale politiek tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Burgers en Samenleving op 24 september 2008, waar inspraak door burgers mogelijk is. Als we niet van ons laten horen dan lopen we het gevaar dat de fusie in stilte wordt beklonken en hebben dan geen garantie dat de bovenstaande punten serieus zijn meegenomen in de afweging en besluitvorming.

Indien u onze zorgen deelt dan vragen wij u allen spreektijd te willen aanvragen en te verschijnen op de openbare vergadering op woensdag 24 september (ook als u niet zult spreken blijkt alleen al uit de aanwezigheid uw betrokkenheid). De vergadering zal gehouden worden in het gemeentehuis (Laan Nieuwer Amstel 1) en begint om 20.00 uur.

Aanvragen van spreektijd (max. 5 minuten per persoon) kan door vooraf een e-mail te sturen naar  raadsgriffie@amstelveen.nl  

Met vriendelijke groet,

Groep Ouders van Leerlingen Amstelveen CollegeAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.