Bijgewerkt: 21 september 2023

Open brief aan Sander Mager

Nieuws -> Politiek

Bron: Henk Fokkink
01-08-2011

Open brief van Henk Fokkink, fractievoorzitter van de Ouderen Combinatie Amstelveen aan Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Beste Sander,

Sorry, dat ik nu pas reageer, maar ik moest eerst even van mijn verbazing over het stukje in de nieuwsbladen bekomen. Eerlijk gezegd wist ik niet, of ik nu kwaad, teleurgesteld of ook verbaasd moest zijn over jouw vragen aan het college en de verwachting, dat dit als een advertentie moest worden gezien. Jij weet waar het over gaat, maar omdat dit een open brief is die ook onder andere ogen komt: het gaat over de nieuwsbrief  ‘Goed voorzien’, die in juli 2011 is verschenen.

Fokkink  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Henk Fokkink, fractievoorzitter van de OCA


Die nieuwsbrief is bedoeld voor een specifieke groep inwoners: o.a. ouderen, alleenstaanden, minima. Dit keer werd aan een aantal onderwerpen aandacht besteed, dat direct voor deze inwoners van belang was. Toevallig waren dit nu precies onderwerpen waar ik me in mijn eerste raadsjaar driftig mee bezig heb gehouden.

Beste Sander, laten we eerlijk zijn. Jij bent al aan je derde raadsperiode bezig. Hoe vaak heb jij vragen gesteld over de te hoge belastingtarieven voor alleenstaanden? Eén van je fractiegenoten heeft dikwijls gesproken over de regiotaxi, maar dat leverde niets op. Wie heeft er voor gezorgd, dat 65-plussers (geen wmo-indicatie hebbend) toch gebruik kunnen blijven maken van de regiotaxi? Is het niet zo, dat veel ouderen, die na de oorlog ons land hebben opgebouwd en zich altijd zelf hebben weten te redden, nog steeds die instelling hebben en geen beroep doen op een of andere vorm van ondersteuning.

Beste Sander, neem je het mij (en het college) nou kwalijk, dat deze onderwerpen nog eens een keer voor de doelgroep duidelijk worden neergezet. Natuurlijk, men had overal van op de hoogte kunnen zijn omdat er ook wel eens wat is gepubliceerd. Maar hoe zat het ook al weer met de bezorging van de nieuwsbladen?

Niet iedereen beschikt over internet, of over een ander medium waar dit soort informatie is te lezen. Daarom, beste Sander, wordt deze nieuwsbrief gemaakt en verspreid. Korte, duidelijke informatie. Normaal gesproken verteld door één van de wethouders, maar dit keer door die (door jou en vele anderen) van de coalitie deel uitmakende vermaledijde Ouderen Combinatie.

Beste Sander, behalve over die belastingtarieven (en eerder die alcoholpreventie cursus voor aankomende rijbewijsbezitters – een doorslaand succes overigens!!) komt de OCA niet steeds met persberichten. Ideeën genoeg. Belangrijker vind ik, dat er daadwerkelijk succes wordt geboekt, waarvan de inwoners profiteren. Vaak komt dat niet in de publiciteit. Nu is het eens voor het voetlicht gebracht. Ben je daar nu boos over?

Toch wil ik je ook nog wel bedanken. Want juist door het stellen van die vragen is er nieuwe aandacht voor de nieuwsbrief ontstaan. En wat betreft dat coalitie-één-tweetje: een beetje kinderachtig om dat in die hoek neer te zetten. Maar goed, volgende keer wat beter onderhandelen als er een coalitie wordt geformeerd. 

Beste Sander, dank dus voor je vragen. Het college zal ze ongetwijfeld op de juiste manier beantwoorden. Ik wil je trouwens nog wel een compliment maken: als plaatsvervangend voorzitter van de raad doe je het goed.

No hard feelings, Sans rancune, Henk Fokkink, fractievoorzitter van de OCA.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.