Bijgewerkt: 30 november 2022

Open Monumentendag 2007

Nieuws -> Cultuur

Bron: Open Monumentendag
07-08-2007

De Open Monumentendag van 2007, in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 september 2007, heeft als thema Moderne Monumenten. Daarmee staan de monumenten van de twintigste eeuw centraal, gebouwd in de periode 1900 - 1965.

Incassobank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Het gebouw van de voormalige Incassobank met directeurswoning (gebouwd in 1938) aan de Amsterdamseweg 419 is een van de Rijksmonumenten van AmstelveenEen periode waarin er veel en op interessante wijze gebouwd is en waarin de Nederlandse architectuur een nieuw, modern gezicht kreeg. Bouwstijlen die bij deze Open Monumentendag aan bod zullen komen zijn onder andere de Amsterdamse School, Het Nieuwe Bouwen en De Delftse School. Ook de monumenten uit de periode van de Wederopbouw vallen binnen dit thema.

Woningwet

Typerend voor de monumenten van de twintigste eeuw is een grootschalige manier van bouwen, die te maken heeft met de grote trek naar de steden als gevolg van de industrialisatie eind negentiende eeuw. Daarbij speelde de Woningwet uit 1901 een grote rol. Op grond van deze wet werden uitbreidingsplannen verplicht gesteld, overheidssubsidies toegekend en het toezicht op de kwaliteit van de woningen door de overheid werd vergroot.

Naast tal van woningen, waaronder sociale woningbouw, flatgebouwen, buitenplaatsen en villaparken, zijn er andere gebouwsoorten kenmerkend voor de twintigste eeuw, zoals industriële gebouwen, kantoorgebouwen, schoolgebouwen, winkels en gebouwen die te maken hebben met de infrastructuur. Anno 2007 neemt de waardering voor de monumenten uit de twintigste eeuw toe.

Architectuur

Zowel de architectuur als de stedenbouw uit de periode 1900 – 1965 staan voor een belangrijke en vernieuwende ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. De Open Monumentendag, het moment dat in het hele land duizenden monumentale gebouwen gratis worden opengesteld voor het publiek, met tal van aanverwante activiteiten, wordt dit jaar voor de eenentwintigste keer georganiseerd. De Open Monumentendag is onderdeel van de Europese Open Monumentendagen, of de European Heritage Days (EHD).

Banpaal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

De banpaal aan de Amsteldijk. Deze geeft de grens aan van een gebied van 1000 roeden rondom Amsterdam. (1 Amsterdamse roede is ongeveer 3,68 meter). Diegenen die uit de stad waren verbannen mochten zich niet binnen het aangegeven gebied ophouden.Amstelveen

De Gemeente Amstelveen organiseert een wandeling langs monumenten en een fotowedstrijd. Op zondag 9 september 2007 worden twee ANWB toeristenborden bij de Amsterdamse banpalen op Amstelveens grondgebied onthuld.

Banpaal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

De banpaal aan de Amsterdamseweg naast de ingang van het heempark De BraakExterne link: Monumenten van Amstelveen


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.