Bijgewerkt: 8 december 2023

Oogtest bij rijbewijskeuring vaak struikelblok

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Ingezonden bericht
20-06-2008

Zelftest voor gezichtsvermogen

Aan 70-plussers die voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd werd voorheen geadviseerd het gezichtsvermogen en/of de bril te laten controleren door de opticien. Zo kon worden voorkomen dat pas tijdens de keuring duidelijk wordt dat het gezichtsvermogen onvoldoende is en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) herkeuring door een oogarts eist.

rijbewijs Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een stukje Nederlandse rijbewijs


Dit leidde soms echter tot het onnodig aanmeten van nieuwe brillen en glazen. Daarom ontwikkelde rijbewijskeuringen.com een zelftest voor het gezichtsvermogen. Iedereen kan nu zelf vaststellen of de ogen aan de eisen voor het rijbewijs voldoen of dat een (nieuwe) bril noodzakelijk is.

Tot voor kort werd door rijbewijskeuringen.com - een landelijke organisatie die zich toelegt op het verrichten van rijbewijskeuringen - aan iedereen die moest worden gekeurd, geadviseerd om voor de keuring de ogen en of de bril te laten controleren door de opticien. Op deze kon immers worden voorkomen dat pas tijdens de keuring blijkt dat het gezichtsvermogen met of zonder bril onvoldoende is om voor een rijbewijs in aanmerking te komen.

Weliswaar wordt op deze manier vertraging bij de hele procedure voorkomen en worden kosten voor herkeuring door de oogarts uitgespaard, maar de keerzijde van de medaille is dat er nogal eens onnodig een bril of nieuwe glazen werden aangemeten. Met alle financiële gevolgen van dien.

Om aan deze situatie een einde te maken, heeft rijbewijskeuringen.com de ‘Oogtest voor de automobilist’ ontwikkeld. Met deze eenvoudige test kan iedereen zelf vaststellen of het gezichtsvermogen voldoet aan de normen van het CBR. De opticien of oogarts hoeft nu alleen nog maar te worden bezocht als uit de zelftest blijkt dat het gezichtsvermogen onvoldoende is.

Iedereen die zich opgeeft voor een rijbewijskeuring in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 te Amstelveen, kan daar een oogtest afhalen. Een afspraak kan uitsluitend worden gemaakt via 06 4068 3173. De kosten voor een keuring bedragen 30 euro.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.