Bijgewerkt: 29 september 2023

Ontwerp Keizer Karelplein en Keizer Karelweg-Lindenlaan vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-10-2018

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft dinsdag 16 oktober 2018 de definitieve ontwerpen voor het nieuwe verkeersplein Keizer Karelplein en voor de rotonde Keizer Karelweg-Lindenlaan vastgesteld. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2019.

De voorlopige ontwerpen zijn besproken met verschillende belangenorganisaties zoals hulpdiensten, Vervoerregio Amsterdam, Fietsersbond en het wijkplatform. Op 5 september heeft een informatieavond plaatsgevonden. Op de voorontwerpen zijn enkele zienswijzen ingediend. Bij het Keizer Karelplein is het plan als gevolg van deze zienswijzen enigszins aangepast. Het eenrichtingsverkeer op de ventweg Keizer Karelplein 8-11 blijft op verzoek van de bewoners namelijk gehandhaafd. Hoewel het verkeersplein Keizer Karelplein qua vorm straks wel lijkt op een rotonde, wordt het geen echte rotonde. Het verkeer vanaf de Van der Hooplaan kan namelijk net als nu niet linksaf slaan naar de Keizer Karelweg.

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer: 'Tijdens de informatiebijeenkomst hebben verschillende bewoners het idee geopperd om het middenplein op bijzondere wijze in te vullen. Zo is er bijvoorbeeld gesproken over een fontein of een kunstwerk. Ik wil graag laten uitzoeken wat verkeerstechnisch en budgettair mogelijk is. Over mogelijke oplossingen zullen wij in overleg treden met de bewoners.'
Keizer Karelplein. Naast de nieuwe inrichting van het verkeersplein wordt de fietsinfrastructuur verbeterd en worden de verkeerslichten aangepast. Doel van de werkzaamheden is in de eerste plaats het verbeteren van de verkeersveiligheid en daarnaast een betere doorstroming van het verkeer.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe verkeersplein Keizer Karelplein


Keizer Karelweg-Lindenlaan. Hier verandert de kruising wel in een echte rotonde. Daarnaast wordt het fietspad aan de noordzijde van de Keizer Karelweg verbreed en komt er een asfalt- of betonverharding op de fietspaden richting de Handweg. Doel van deze werkzaamheden is dat langzaam verkeer, zoals schoolgaande kinderen of bewoners van het Huis aan de Poel, de kruising veiliger kan oversteken.

Planning werkzaamheden. Nu bekend is hoe het definitieve ontwerp er uit komt te zien, kan het project worden aanbesteed. Ruim voor de start van de werkzaamheden, naar verwachting in het voorjaar van 2019, wordt breed gecommuniceerd over de uitvoering van de werkzaamheden en de bijbehorende omleidingen. De Keizer Karelweg krijgt tussen beide kruispunten in gedurende de werkzaamheden ook een nieuwe asfaltlaag. Dit is goed te combineren met de afsluitingen en omleidingen. De gemeente onderzoekt hierbij de mogelijkheden voor geluidsarm asfalt.

Kruising na 2025. In de toekomstige situatie (na afronding van het A9-project in 2025) wordt de Burgemeester Rijnderslaan verlegd. Deze sluit niet meer aan op de Ouderkerkerlaan. Op dat moment wordt ook de aansluiting met de Ouderkerkerlaan (westzijde) aangepast. Verkeer vanuit de Ouderkerkerlaan kan dan alleen rechtsaf slaan en via het Keizer Karelplein toch richting het Stadshart en de A9. De definitieve ontwerpen voor de beide verkeerspleinen kunt hier bekijken.

Hier vindt u ook de ingediende zienswijzen en de beantwoording ervan. Voor informatie kunt u ook terecht bij Belevingscentrum InZicht, boven de bibliotheek aan het Stadsplein. InZicht is geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 12.00 tot 19.00 uur en op de 1ste en 3dee zaterdag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.