Bijgewerkt: 2 december 2021

Ontheffing verleend om Schipholganzen te vergassen

Nieuws -> Schiphol

Bron: Provincie Noord-Holland
24-05-2013

De provincie Noord-Holland heeft op 24 mei 2013 een ontheffing verleend voor het vangen en doden met CO2 van ganzen binnen een straal van 20 kilometer rond de luchthaven Schiphol.

50.000 ganzen

De ontheffing is aangevraagd door de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel is het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen te verminderen. Dit is nodig, omdat sinds 2005 het aantal ganzen in de 20-kilometerzone rondom Schiphol vertienvoudigd is tot meer dan 50.000 ganzen. De ganzen zijn een bedreiging voor de luchtvaartveiligheid.

Voor de vang- en dodingsactie zijn ontheffingen van de verboden van de Flora- en faunawet nodig van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, alsmede een vrijstelling van de Rijksoverheid voor het gebruik van CO2. Het Rijk heeft de vrijstelling op 17 mei 2013 afgegeven.

grauwe gans Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

De watervogel geslacht Anser omvat alle grauwe ganzen en soms de witte ganzen. Het behoort tot de echte ganzen- en zwaan subfamilie (Anserinae). De grauwe gans (Anser anser) is in Nederland de meest voorkomende ganzensoort. Alle ganzen behoren samen met de eenden en zwanen tot de familie Anatidae


De grauwe gans mag in de 0-20-kilometerzone worden gevangen en gedood. De kolgans, brandgans, nijlgans, Indische gans en Canadese gans mogen alleen binnen een straal van 10 kilometer rondom Schiphol worden gevangen en gedood. Het verzoek van de FBE om ook deze soorten binnen de 10-20-kilometerzone te mogen vangen en doden is door de provincie afgewezen. De provincie is van mening, dat onvoldoende is aangetoond, dat deze ganzen buiten een straal van 10 kilometer rondom de luchthaven een direct gevaar voor de luchtvaart vormen.

Het doden van ganzen is onderdeel van een pakket aan maatregelen die door diverse partijen genomen worden om het risico van aanvaringen te verminderen. Andere maatregelen zijn het inzetten van een vogelradar op Schiphol, het verbouwen van gewassen die niet aantrekkelijk zijn voor ganzen, het versneld onderploegen van graanstoppels om ganzen te weren en het verruimen van de zone, waarin een vogeltoets moet worden gedaan alvorens ruimtelijke plannen ontwikkeld mogen worden.

Aanpak op verschillende sporen is nodig, omdat afzonderlijke maatregelen onvoldoende betekenis, of draagvlak hebben als op het andere spoor geen voortgang wordt geboekt. Daarnaast is met losse maatregelen de afgelopen jaren niet het gewenste resultaat bereikt.

De maatregelen zijn vastgelegd in een convenant dat in april 2012 onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is getekend door Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, de LTO, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en Landschap Noord-Holland. Lees ook het: Besluit ontheffing ganzen Schiphol met kaarten (pdf - 20,61 MB)

CO2?

Koolstofdioxide, ook kooldioxide, of koolzuurgas genoemd, chemische formule CO2, is een kleurloos en reukloos gas, dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Het molecuul is lineair (zie de afbeelding). Men spreekt ook wel van koolzuur, maar daarmee wordt eigenlijk diwaterstofcarbonaat (H2CO3), de oplossing van koolstofdioxide in water, bedoeld.

Koolstofdioxide heeft de volgende effecten op mensen en dieren, gemeten naar volumepercentage in lucht: 20% en hoger: Bewusteloosheid na enkele ademteugen, snel gevolgd door ademstilstand. Dood na enkele minuten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS