Bijgewerkt: 22 juli 2024

Online spreekbeurt bij Schoolbieb

Nieuws -> Internet

Bron: Schoolbieb
22-04-2006

Hier vind je informatie van de openbare bibliotheken voor iedereen in het onderwijs. Zoals leuke leestips, materiaal voor een spreekbeurt of werkstuk, handleidingen om te leren zoeken op Internet, lesmateriaal voor docenten en ondersteuning voor mediathecarissen.

Schoolbieb.nl is een website van de Nederlandse Openbare Bibliotheken, voor het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (MBO en VE).

Het doel van Schoolbieb.nl is online informatie en diensten van de Openbare Bibliotheken op het gebied van onderwijs en leren, gestructureerd en aantrekkelijk aan te bieden op het web, zodanig dat deze zowel thuis als op school en in de bibliotheek goed in de onderwijs- en leerprocessen kunnen worden toegepast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.