Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Ongewisse toekomst speelboerderij Elsenhove

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
29-12-2005

De toekomst van de speelboerderij Elsenhove is ongewis. In het raadhuis beweegt de discussie zich binnen uitersten: van doorontwikkelen tot een kenniscentrum op hoog niveau tot, letterlijk, 'zand erover'.

Elsenhove brug
(eigen collectie - 2004)

De ingang van de speelboerderij Elsenhove


Dit heeft het Amstelveens Nieuwsblad uit betrouwbare bron vernomen. Het is voor de goede verstaander ook op te maken uit een ambtelijk advies aan het college van B en W. Daarin wordt voorgesteld om het budget voor het project 'Stap Vooruit' over te hevelen naar volgend jaar. Het budget is bestemd voor de ombouw van het aanbod van Natuur- en Milieueducatie (NME), hetgeen nodig is als gevolg van de opgelegde bezuinigingen op het gebied van NME.

Het centrum voor NME is momenteel nog in het Broersepark gevestigd, maar zal daar als gevolg van bezuinigingen verdwijnen. Het zou als nieuw kenniscentrum met een groot aantal functies kunnen worden ondergebracht bij Elsenhove, dat daarmee enorm zou worden opgewaardeerd.

De meningen zijn echter verdeeld. „De besluitvorming over de toekomst van NME heeft echter vertraging ondervonden," aldus het ambtelijk advies. „Daarom bestond onduidelijkheid over de exacte invulling van en de te volgen koers voor NME en konden geen verplichtingen worden aangegaan."

Milieueducatie

Ambtelijk kost het moeite om de ontwikkeling van een dergelijk kenniscentrum binnen de financiële kaders te houden zoals de raad die heeft gesteld. Daar komt bij dat niet goed duidelijk is wat het kenniscentrum inhoudelijk moet voorstellen.

Moderne milieueducatie waarbinnen ook zaken als fijnstof en roetdeeltjes onderdeel uit maken, meer promotie van het groen, toevoeging van een biologisch verantwoorde restauratieve functie en een museale functie (oude ambachten). Het verbeteren van de bereikbaarheid is dan van belang. Kortom, een ecologische waardevolle landmark. Een Elsenhove dat klaar is voor de toekomst.

Maar er zijn ook andere krachten binnen het raadhuis, die met een commerciëler oog naar het gebied kijken. Het ligt in de herontwikkeling van het Amstelplein, waar met Rijsterborghs Commerce Parc en straks KPMG een sterke kantoorfunctie ontstaat. Als ook de noordelijke afritten van de A9 worden ingekort ligt er een zee van ruimte en zou ook een hotelfunctie niet misstaan.

door Henk GodthelpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.