Bijgewerkt: 27 mei 2024

Onderzoek verkeersknelpunt brug over de Amstel

Nieuws -> Regio

Bron: Provincie Noord-Holland
19-12-2008

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel onderzoeken in 2009 welke oplossingen mogelijk zijn voor het verkeersknelpunt brug over de Amstel. Vooruitlopend daarop is de afstelling van de verkeerslichten bij de brug aangepast. Ook kijkt de provincie of het mogelijk is de brug tijdens de spits niet meer voor scheepvaart te openen.

Brug  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De brug van Ouder-Amstel is een belangrijke verbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. De provinciale weg N522 loopt vanaf de aansluiting met de A9 (Oranjebaan) via Amstelveen en Ouder-Amstel naar de aansluiting met de rijksweg A2


Het gaat om de brug in het verlengde van de Oranjebaan en de Burgemeester Stramanweg, die in eigendom is van de provincie. De gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen hebben aangegeven dat de brug over de Amstel is verouderd en de doorstroming van het verkeer in de knel komt. Ook omwonenden hebben last van de files die zich in de spits bij de brug voordoen.

De eventuele vervanging van de brug staat gepland in de periode na 2012 en de gemeenten hebben de provincie gevraagd of dit eerder kan. De provincie Noord-Holland deelt de zorg over de doorstroming en overlast. Daarom start in 2009 een studie naar mogelijke oplossingen voor dit verkeersknelpunt.

Verkeerslichten aangepast

De provincie heeft inmiddels de afstelling van de verkeerslichten aan beide zijden van de brug veranderd. Hierdoor zal de doorstroming iets verbeteren. In de huidige situatie hebben bussen altijd voorrang op het overige verkeer. In de nieuwe situatie krijgt het verkeer vanaf de N522 wat vaker groen, omdat bussen die te vroeg zijn niet meteen automatisch voorrang krijgen. Ook wordt de ‘resttijd’ na voorrangverlening aan een bus beter benut voor het overige verkeer.

Brug  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Op de brug van Ouder-Amstel is het vaak erg druk. Als de brug open is, staat een ellenlange file aan de twee kanten. De N522 is ook een sluiproute, als er op de A9 file is


Brug minder vaak open?

De gemeenten hebben bij de provincie ook aangegeven dat er veel vertraging ontstaat door het openen van de brug, met name in het zomerseizoen tijdens de spits. Daarom kijkt de provincie of en onder welke voorwaarden het mogelijk is de brugopeningstijden aan te passen. Als de brug in de spits niet meer geopend wordt, moeten er wel voldoende aanlegplaatsen voor schepen worden gecreëerd. Gekeken wordt of hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is en wat de kosten zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.