Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Onderzoek steunt het nieuwe parkeerbeleid van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-08-2012

De gemeente Amstelveen heeft onderzoeksbureau Spark gevraagd een beoordeling (second opinion) uit te voeren op de maatregelen in de Parkeernotitie van mei 2012. Hierbij wilde de gemeente in het bijzonder een beschouwing van de cijfermatige betrouwbaarheid van het begrotingsmodel en een beoordeling van de aannames die gedaan zijn bij de berekeningen.

Uit de rapportage van onderzoeksbureau Spark blijkt, dat de aannames en uitgangspunten van de Amstelveense parkeernotitie 2012 realistisch zijn en financieel goed onderbouwd. Het fiscaliseren van het vergunninghouder parkeren is een gedegen maatregel, die ook voor het resultaat van de parkeerexploitatie aantrekkelijk is.

Spark plaatst wel een paar kanttekeningen

De kosten zijn in de begroting niet opgenomen. Zij raden de gemeente aan deze kosten alsnog te calculeren en in de afweging te betrekken. Ook de verplichte invoer van het kenteken bij het betalen bij de automaat zal gewenning vragen bij de parkeerder. Spark raadt aan rond de verandering bij de parkeerautomaten een gedegen communicatieplan te ontwikkelen en uit te voeren

parkeermeter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Digitale parkeermeter naast het warenhuis V&D in Amstelveen


Het innen van boetes en de invoering van cashless parkeren via chip, pin, creditcard of gsm vraagt extra aandacht, omdat het merendeel van de bewoners hier nog niet aan gewend is. De in september 2012 geplande campagne voorziet hierin. Amstelveners krijgen dan precies te horen, hoe het nieuwe parkeerbeleid in elkaar zit.

Wethouder John Levie (BBA) van verkeer was positief over het initiatief van de raad om een second opinion op de parkeernotitie 2012 uit te voeren. ‘Nu een onafhankelijke derde het parkeerbeleid onder de loep heeft genomen, is dit een extra ondersteuning voor de keuzes die zijn gemaakt door de gemeenteraad. De opmerkingen die Spark maakt nemen we ter harte. We zijn op de goede weg en doen er alles aan om het voor bewoners makkelijker te maken. Dit tegen zo laag mogelijke tarieven, minder parkeeroverlast en betere handhaving’.

Second opinion op verzoek van gemeenteraad

Woensdag 13 juni 2012 is de parkeernotitie 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Tijdens de raadsbehandeling van deze notitie is aan de Raad toegezegd, dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen met als doel, de financiële onderbouwing en de aannames die zijn gedaan te controleren op “juistheid, volledigheid en realiteitsgehalte”.

Drie bureaus zijn benaderd om offerte uit te brengen. In overleg met een aantal betrokken raadsleden is de uiteindelijke keuze gevallen op Spark. Dit bureau heeft een brede ervaring met parkeerbeleid bij diverse gemeenten in Nederland. Zij zijn nog niet eerder betrokken geweest bij het parkeerbeleid in Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.