Bijgewerkt: 17 april 2021

Onderzoek naar voedsel-gerelateerde ziektelast

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
17-07-2017

Jaarlijks onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, campylobacter, of listeria) die via voedsel in het menselijke lichaam terecht komen. Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren, dat verloren gaat aan ziekte, of vroegtijdig overlijden. Het aantal DALY’s als gevolg van de 14 ziekteverwekkers is voor 2016 geschat op 4.708, en is daarmee iets hoger dan in 2015 (4.642 DALY’s).

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2017)

Vergelijking van de gemiddelde incidentie van voedselverwante pathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) tussen 2012- 2016


Naast deze ziektelast wordt ook een schatting gemaakt welke kosten hieraan verbonden zijn (cost of illness). Dit zijn directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiënt en/of zijn familie, zoals reiskosten. Ook de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim, worden hierin meegenomen. De kosten die verbonden zijn aan de 14 ziekteverwekkers die mensen via voedsel opliepen bedroegen 171 miljoen euro. Dit is bijna evenveel als de kosten in 2015 (172 miljoen euro).

Verschillende blootstellingsroutes. De onderzochte ziekteverwekkers worden niet alleen via voedsel aan de mens overgedragen (circa 40 %), maar ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. Het verschilt per ziekteverwekker hoe groot het aandeel van de verschillende blootstellingsroutes is. De totale ziektelast van alle ‘routes’ is geschat op 12.020 DALY’s en is daarmee iets lager dan in 2015 (12.190 DALY’s). De totale kosten zijn geschat op 430 miljoen euro en waren daarmee iets lager dan in 2015 (435 miljoen). De verschillen in DALY's en kosten zijn grotendeels een gevolg van schommelingen in het aantal infecties dat de 14 ziekteverwekkers veroorzaakten. Lees ook Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016 (pdf 58 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.