Bijgewerkt: 1 december 2022

Onderzoek naar impact corona op gezondheid van de inwoners van Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
08-09-2022

Start onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen. Hoe gaat het met de inwoners van Amsterdam-Amstelland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. De GGD Amsterdam brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Met de resultaten bepalen gemeenten, de GGD en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Bijna 40.000 willekeurig gekozen mensen uit Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouderkerk aan de Amstel worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen vanaf 16 september 2022 een brief met een uitnodiging voor het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Foto Amstelveen
(Bron AI - 2022)


Extra meting, De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens in de vier jaar uit in samenwerking met het RIVM en het CBS. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname is belangrijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname is vrijwillig. De GGD Amsterdam hoopt dat iedereen die een brief krijgt ook deelneemt en de vragenlijst terugstuurt. Dit is belangrijk want op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring op www.ggd.amsterdam.nl/gm2022 .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.