Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Onderzoek naar gezondheidsrisico's in de Aquariusflat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-12-2019

De gemeente Amstelveen zet zich onverminderd in voor de woonsituatie in de Aquariusflat aan de Watercirkel. 'Het is goed dat er nu concrete afspraken zijn over de renovatie van de flat en de woonsituatie tot de start van de werkzaamheden', zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.Het gebouw aan de Watercirkel is sterk verouderd. Geconstateerd is dat er problemen zijn met onder meer de verwarming en de waterleidingen. Door de gemeente is, mede na overleg met de GGD, aangestuurd op een onafhankelijk onderzoek naar eventuele gezondheidsrisico’s. Hiertoe zijn de technische installaties onderzocht. Ook was er een rondgang door de flat en zijn woningen steekproefsgewijs bezocht.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de gemeente bij woningcorporatie Eigen Haard zorgen kenbaar gemaakt, onder meer over de te hoge temperatuur in de koudwaterleidingen. Op basis van de maatregelen die Eigen Haard inmiddels heeft genomen stelt de gemeente vast dat de gesignaleerde risico’s tot aan het moment van de renovatie met voldoende maatregelen zijn omkleed. 'We blijven de situatie en maatregelen nadrukkelijk volgen en de woonsituatie in de gaten houden', zegt wethouder Ellermeijer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.