Bijgewerkt: 5 december 2021

Onderwijsstaking ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/PO-raad/Amstelveenweb
06-11-2019

De onderwijsvakbonden riepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op woensdag
6 november 2019. In een handreiking voor schoolbesturen vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een jonge leerling draagt een flyer met de kernspreuk: Geen leerkracht, geen onderwijs


De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv hebben een staking aangekondigd in de week dat de begroting van OCW in de Tweede Kamer wordt besproken. De bonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk! De PO-Raad heeft de formele aanzegging van de landelijke staking ontvangen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging van Schoolleiders, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), FNV Onderwijs en Onderzoek en van Leraren in Actie. De bonden hebben de PO-Raad (Primair Onderwijs) gevraagd om haar leden te informeren over de acties. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om leerlingen, ouders en eventueel anderen in kennis te stellen van de acties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Niet alleen de leerkrachten zijn naar het raadhuis gekomen om te protesteren, maar ook de leerlingen


De PO-Raad heeft begrip voor het doel van de actie omdat dit overeenkomt met het noodpakket waar de PO-Raad en VO-raad zich sinds de zomer gezamenlijk met de bonden voor inzetten. De keuze voor een stakingsdag en de invulling die zij geven aan de acties, is een verantwoordelijkheid van de bonden. Amstelveen steunt leerkrachten basisonderwijs. Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs ontving op 6 november 2019 een groep van ongeveer 70 leerkrachten van de basisscholen De Zwaluw, De Linde, Amsteltaal, Pioniers, Piet Heijn, Westwijzer, Michiel de Ruyter, KC King, Jan Hekmanschool, Bloeiwijzer en Mio Mondo voor het raadhuis die aandacht vroegen voor de knelpunten in het basisonderwijs. Op de landelijke stakingsdag overhandigden de Amstelveense leerkrachten een T-shirt met de leus: 'Ik ben geen toprioriteit' aan de wethouder. Berkhout sprak de groep toe om hen een hart onder de riem te steken en hen uit te nodigen voor een gesprek op korte termijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs trok een T-shirt aan met de tekst: 'Ik ben geen toprioriteit', een tekst van het VPRO programma Zondag met Lubach. Het shirt is zeer populair bij leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs ondanks de geforceerde spelfout, een soort verwijzing naar een basisschool waar, door het tekort aan personeel spelfouten kunnen ontstaan


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Wethouder Berkhout met de stakers. De actie van de onderwijskrachten in Amstelveen verliep eigenlijk heel vriendelijk en gemoedelijk. Of de leden van de Tweede Kamer ook zo over de actie denken moet nog blijken


Wethouder Berkhout: 'Goede gekwalificeerde leraren die met plezier hun werk doen vormen de basis van goed onderwijs. Met onderwijs aan onze kinderen, werken zij hard aan onze toekomst. Daarom moeten we blijven investeren in het onderwijs. Salarissen worden landelijk bepaald, maar we kunnen zeker kijken wat we lokaal kunnen doen. Ik nodig leerkrachten dan ook uit om hier met mij het gesprek over aan te gaan.' In de pas vastgestelde onderwijsagenda staat het bestrijden van het lerarentekort als één van vijf punten, waar Amstelveen samen met het onderwijs aan werkt. Ook jeugdhulpverlening op scholen, investeringen in schoolgebouwen en taalklassen voor nieuwkomers staan hoog op de agenda.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.