Bijgewerkt: 21 juni 2024

Onderwijs aan Oekraïense kinderen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-07-2022

Het College B en W van Amstelveen informeert u regelmatig over de ontwikkelingen in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In deze brief besteden wij aandacht aan het zomerprogramma voor Oekraïense kinderen en hoe scholen het onderwijs voor hen organiseren vanaf de start van het nieuwe schooljaar.

Landingsprogramma. Op 15 juli 2022 eindigt het zogeheten landingsprogramma op Uilenstede 106. Wij zijn trots dat leerkrachten met grote flexibiliteit en inzet een programma hebben georganiseerd in de taal van de kinderen, met ruimte voor lessen Nederlands. Het programma eindigt met een certificaat, waarin de behaalde doelen zijn opgenomen. Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs was op 1 juli 2022 aanwezig bij de feestelijke slotviering en de uitreiking van deze certificaten. Bij terugkeer in Oekraïne is met dit certificaat een betere overdracht mogelijk.

Zomerprogramma. Na 15 juli start Participe een zomerprogramma dat door de gemeente wordt gesubsidieerd. Een onderdeel van dit programma zijn fietslessen zodat oudere kinderen veilig naar school kunnen na de zomer.

Speelgroep voor kinderen van 2 en 3 jaar. Het is belangrijk voor de ontwikkeling en welzijn van deze groep peuters niet 24/7 met hun moeder in een hotelkamer of een kamer bij particulieren te verblijven. Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen en in contact te zijn met leeftijdgenootjes. De reguliere kinderopvang en groepen voor voorschoolse educatie zitten voor de korte termijn vol.

Daarom blijft Participe een ouder-kind speelgroep voor kinderen van 2 en 3 jaar organiseren tijdens de zomer, vooralsnog doorlopend tot 1 januari 2023. Bij het programma houden we er rekening mee dat deze jonge kinderen gebaat zijn bij een meertalig aanbod, waarbij zij enerzijds worden gestimuleerd in hun moedertaal Oekraïens/ Russisch en anderzijds alvast Nederlands leren ter voorbereiding op de eventuele Nederlandse basisschool.

De speelgroep is gehuisvest in Uilenstede 106, op loopafstand van de hotels Ibis en Adagio. Zo is het voor de moeders goed mogelijk hun peuters naar de speelgroep te brengen.Onderwijs na de zomer. Vanaf 29 augustus organiseren de scholen voor primair en voortgezet onderwijs het onderwijs aan Oekraïense kinderen. Zij volgen daarbij de richtlijnen van het ministerie van onderwijs om het onderwijs bij voorkeur te organiseren in een internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) of in een aparte taalschool (primair onderwijs). De gemeente is nauw betrokken geweest bij het afstemmen, organiseren en faciliteren van deze programma's.

In het primair onderwijs volgen de kinderen tussen 6 en 12 jaar het programma van de taalschool Amstelland en Amsteltaal. Bij uitzondering krijgen broertjes en zusjes van deze kinderen tussen 4 en 6 jaar les bij Amsteltaal. De andere 4 tot 6-jarigen krijgen een plek op reguliere scholen in hun directe leefomgeving. De kinderen op de taalscholen nemen deel aan het reguliere onderwijsprogramma.

Het voortgezet onderwijs (VO) biedt een programma, waarin speciaal voor de groep Oekraïense leerlingen Nederlands, Engels en Wiskunde wordt gegeven. Afhankelijk van het Online aanbod van onderwijs vanuit Oekraïne wordt hier ruimte voor gemaakt. Als sprake is van een online programma, dan volgen de leerlingen dit programma op school met ondersteuning van een Oekraïense docent. Het VO spreidt de leerlingen over verschillende scholen om Panta Rhei en het NOVA College (waar de Internationale Schakelklas is gevestigd) te ontzien. Het HWC en het Alkwin in Uithoorn nemen ook twee groepen op zich. Omdat exacte leerlingaantallen vanaf september nog niet helemaal duidelijk zijn, blijft het KKC beschikbaar als extra locatie. De gemeente faciliteert de tijdelijke uitbreiding bij het NOVA college en de tijdelijke extra ruimte voor het HWC.

Vervoer van leerlingen. Voor de jongere kinderen zijn voorzieningen zoveel mogelijk op loopafstand. Dat is het uitgangspunt voor de 2-4 jarigen (speelgroep op Uilenstede 106) en voor de plaatsing van kleuters. Voor de leerlingen in de basisschoolleeftijd is het voor hun veiligheid belangrijk dat er busvervoer is. Wij organiseren busvervoer tussen de hotels en de twee taalscholen.

Als dat wenselijk is, is een tussenstop voor kinderen van particulieren op een veilige locatie mogelijk. Voor VO leerlingen geldt dat zij zelf naar school kunnen, zoals dat nu ook gebruikelijk is bij andere ISK leerlingen. Veel kinderen zijn in het bezit van een fiets. In het zomerprogramma is extra aandacht voor fietsvaardigheden. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor (regulier) leerlingenvervoer, is maatwerk mogelijk vanuit de standaardprocedure.

Vooruitblik. De locatie Uilenstede 106 wordt nog tot 1 januari 2023 gehuurd om de ouder-kind speelgroep, het naschoolse programma en de activiteiten voor volwassenen voort te zetten. De verblijfsduur van vluchtelingen uit Oekraïne blijf onzeker. Dit najaar verwachten we meer zicht te hebben op de behoeften voor 2023 en volgt verdere besluitvorming over de speelgroep en het mogelijk gebruik van Uilenstede 106.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.