Bijgewerkt: 25 juni 2024

Ondergrondse plastic afval perscontainers in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
06-04-2013

Vanaf 2010 zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht om plastic verpakkingen gescheiden in te zamelen. Deze verplichting is verankerd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, die in december 2012 is gesloten door VROM, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze overeenkomst is een vervolg op de raamovereenkomst uit 2007.

De afschaffing van het statiegeldsysteem vanaf 2015 is met de ondertekening van de raamovereenkomst zo goed als zeker. Hierdoor zal de hoeveelheid in te zamelen plastic door gemeenten vanaf 2015 met ca. 5% in gewicht toenemen. Dit is gelijk aan ongeveer 1,5 grote PET fles (verpakking voor frisdranken en andere vloeistoffen, vervaardigd uit polyethyleentereftalaat) per huishouden per week.

persafvalcontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie (BBA) (l), wethouder Groen en Reiniging en initiatiefnemer Paul Feenstra, raadslid van VVD-Amstelveen in Groenhof op 6 april 2013


Momenteel wordt het nieuwe afvalbeleid over heel Amstelveen breed uitgerold. Dat betekent voor veel gezinnen: drie bakken en een zak. Zoals bekend is, de VVD-Amstelveen was erg kritisch over het nieuwe beleid en dat betreft niet in de laatste plaats, het inzamelen van plastic verpakkingsafval. Het huidige inzamelingsbeleid met de plastic zakken gaf de burgers veel ergernis. En deze ergernis zal verder toenemen als het statiegeld op plastic flessen landelijk zal worden afgeschaft in 2015.

Paul Feenstra, raadslid van VVD-Amstelveen kwam met het idee, zoals dat in andere gemeenten al gebeurt, met een proef van ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval te beginnen. De voordelen zijn legio, alleen door de hoge kosten van de plaatsing van zo’n perscontainer van Sidcon Milieutechniek, in de buurt van 30.000 euro gaan veel gemeenten niet zo snel overschakelen.

persafvalcontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie (BBA), wethouder Groen en Reiniging vertelt over, hoe belangrijk de ondergrondse plastic afval perscontainers zijn


50% besparen op afval

De kostenbesparing groeit, als er op drukke brenglocaties, zoals bij hooggebouw en winkelcentra de ondergrondse perscontainers worden gebruikt, die in één route geleegd kunnen worden. Onderzoek door KplusV heeft aangetoond, dat de gemiddelde kosten voor het inzamelen van afval op € 525,- per ton liggen. Bij klanten van Sidcon ligt dit op € 200,- per ton. Gemiddeld is de ondergrondse perscontainer dus ruim 50% goedkoper en bespaart de gemeente structureel op het inzamelen van afval!

Omdat voor het inzamelen van afval minder transportbewegingen nodig zijn, is er automatisch een vermindering van de uitstoot van schadelijk stoffen, dat tot een beter milieu leidt. De ondergrondse perscontainers worden onder CE-regelgeving (Conformité Européenne, wat zoveel betekent, als conform met de Europese regelgeving) geleverd om de veiligheid te waarborgen. Indien gewenst kan er met een pasjessysteem, of een smalle inwerpopening worden gewerkt om te voorkomen, dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

persafvalcontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Udo van Huis (r) communicatieadviseur van de gemeente, overhandigt een met plastic afval gevulde zak aan wethouder Levie en raadslid Feenstra


In Amstelveen gebruikt men stalen haakjes in de inwerpopening om te voorkomen, dat kinderen zo maar in de container kunnen klimmen. Hopelijk zal deze maatregel genoeg zijn om de veiligheid te waarborgen.

Ondergrondse perscontainers kunnen overlast door zwerfafval in gemeenten voorkomen, anders bijvoorbeeld als bij de zogenaamde KlikM’s. Het ophangsysteem is gemonteerd aan lichtmasten nabij de verzamelplekken voor afvalcontainers, maar als er een sterke wind is, dan kunnen de volle zakken wegwaaien en op het wegdek terechtkomen.

Inzamelresultaten van 2012

Begin 2013 is er een goed beeld van de inzamelresultaten van het plastic verpakkingsafval via het nieuwe afval inzamelsysteem, dat in 2012 in heel Amstelveen is ingevoerd. Het effect van de verdubbeling van de inzamelfrequentie van het plastic verpakkingsafval naar om de week inzamelen en daarnaast het inzamelen van restafval naar om de week (was wekelijks) is zichtbaar in de inzamelresultaten. Er wordt meer plastic ingezameld.

persafvalcontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De met plastic afval gevulde zak is te vol, maar het lukt de heren om deze toch door de opening van de container te duwen


Er werd in 2012 ongeveer 11 kilo plastic verpakkingsafval per huishouden ingezameld, uitgaande van 36.500 huishoudens. Dit is in de lijn der verwachting, als aangegeven bij de start van de plastic verpakkingeninzameling. De hoeveelheid ingezameld plastic zal hoogstwaarschijnlijk in 2013 nog meer toenemen, omdat dit het eerste volle jaar is, dat er gewerkt wordt met het nieuwe inzamelsysteem met de verhoogde inzamelfrequentie voor plastic verpakkingsafval.

persafvalcontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De taak is volbracht!


Op zaterdagochtend 6 april 2013 was John Levie (BBA) wethouder Groen en Reiniging en initiatiefnemer Paul Feenstra, raadslid van VVD-Amstelveen met de medewerkers van de beheertaken van de gemeente in winkelcentrum Groenhof aanwezig en werd de eerste ondergrondse plastic perscontainer in bedrijf genomen.

John Levie over de ondergrondse perscontainers: 'Er zijn twee ondergrondse perscontainers voor plastic afval geplaatst in Amstelveen. In de winkelcentra Groenhof en in Kostverlorenhof, op initiatief van de VVD. Het is een proef, want wij moeten kijken hoe het werkt. Bij plastic afval gaat om het volume en niet het gewicht. Om die reden moeten de persen die in de containers zitten het plastic afval samenpersen, dus 10 liter afval wordt 1 liter. In een container kunnen 900 zakken en dat wordt samengeperst tot het volume van 90. De pers begint te werken als een sensor detecteert dat er iets in de container wordt gegooid en begint te malen en persen.

Als wij deze containers niet zouden hebben, die ongeveer 25.000 euro per stuk kosten inclusief de plaatsing, dan moeten wij de containers bovengronds neerzetten. Dat betekent, dat je dus 10 maal zo vaak moeten rijden om ze te legen en dan moeten bijna dagelijks grote vrachtwagens door de wijk rijden om dit op te halen.

persafvalcontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

In de draaicilinder van de perscontainer zijn stalen haken gelast, om de veiligheid te garanderen. De container controleert automatisch de hoeveelheid, inhoud en stuurt een sms naar de beheerder als het vol is en dan kan hij een vrachtwagen sturen om de container te legen


Voorlopig zien wij deze proef als een aanvulling op de plastic zakken, die huis-aan-huis worden gebruikt bij de laagbouw. Wij weten namelijk, dat laagbouw een hogere opbrengst heeft en de individuele verzameling heeft een hogere opbrengst dan een container in de buurt, zoals dat gebeurt bij het papieren afval. Het totaal ingezamelde papier is toegenomen, sinds wij de ondergrondse papiercontainers hebben.

Tot 2015 is een subsidieregeling voor het inzamelen van plastic, maar die zal geleidelijk afgebouwd worden en dat is eigenlijk een onzekere factor, waardoor nu je heel moeilijk kunt zeggen: - laat maar overal in Amstelveen deze perscontainers neerzetten. De kosten van het plaatsen van zo’n container bedragen ongeveer 30.000 euro per stuk, dat zet je niet zomaar neer, want het is heel veel geld!- aldus wethouder Levie.

persafvalcontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Na de officiële start gaan de meisjes door met flyeren: 'Vanaf nu kunt u met uw plastic verpakkingsafval ook terecht bij twee oranje ondergrondse containers voor plastic bij winkelcentrum Kostverlorenhof en Groenhof. U hoeft dus niet meer te wachten, totdat de gemeente het plastic afval bij u komt ophalen. U kunt uw plastic afval elk moment van de dag wegbrengen. De inzameling aan huis met zakken blijft overigens ook bestaan'


Door het plaatsen van twee ondergrondse perscontainers voor plastic gaat de gemeente Amstelveen ervaring opdoen met een aanvullende manier van plastic inzamelen. Vooral bij de hoogbouw valt veel plastic te winnen. Hoogbouwbewoners hebben minder opslagcapaciteit voor de plastic zakken.

De twee ondergrondse elektrische perscontainers zorgen naast een extra plastic opbrengst ook voor een extra kostenpost. De onderhouds- en afschrijvingskosten bedragen jaarlijks € 18.800. Op basis van de huidige externe vergoeding voor het ingezamelde plastic zou er 19,4 ton extra plastic verpakkingen per perscontainer ingezameld moeten worden om kostendekkend in te zamelen.

Indien minder plastic verpakkingen worden ingezameld vindt dekking via een lichte verhoging van de afvalstoffenheffing plaats (maximaal € 0,54 per inwoner, zie raadsvoorstel ‘Afvalperscontainers voor plastic verpakkingsafval’, september 2012).

perscontainer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De plastic afvalcontainer in winkelcentrum GroenhofHet optimaliseren van de plastic inzameling past bij het beleid van de gemeente, dat gericht is op het verhogen van het hergebruik van afval. De gemeenteraad wil dat in 2015 minimaal 55% van het huishoudelijk afval in Amstelveen wordt hergebruikt. Meer informatie over het inzamelen van plastic verpakkingsafval in Amstelveen vindt u op www.amstelveen.nl/afval  en op www.mijnafvalwijzer.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.