Bijgewerkt: 27 mei 2024

Ondergronds parkeren bij Langerhuize

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-01-2011

Het college van B en W van Amstelveen geeft een financiële bijdrage voor de realisatie van een gebouwde parkeervoorziening bij de bouw van nieuwe sociale huurwoningen bij Langerhuize in de wijk Groenelaan.

Met deze zogenoemde compensatiebijdrage blijft de openbare leefruimte van de buurt op peil. De bijdrage bedraagt in totaal 470.000 euro en is afkomstig uit de stimuleringsregeling voor de realisatie van sociale woningbouw, vastgesteld door de gemeenteraad in 2008.

De compensatiebijdrage is door wooncorporatie Woongroep Holland aangevraagd die zevenenveertig nieuwe sociale huurwoningen ontwikkelde voor senioren in Langerhuize, voor zorginstelling Brentano. Woongroep Holland vroeg de bijdrage in december 2010 aan.

De huidige stimuleringsregeling voorziet in maatregelen om de ontwikkeling van sociale woningbouw in bepaalde situaties te versnellen. Zo kan het voorkomen dat in binnenstedelijke gebieden, waar de parkeerdruk al hoog is, het nagenoeg onmogelijk is om parkeervoorzieningen op maaiveldniveau te realiseren zonder nadelige effecten op de leefbaarheid van de buurt.

In deze gevallen is een gebouwde parkeervoorziening (meestal ondergrondse parkeergarage) vaak de enige structurele oplossing. Daarvoor kan onder strikte voorwaarden een financiële bijdrage worden aangevraagd bij de gemeente die ten gunste komt van de kwaliteit van de openbare ruimte en de parkeerdruk op de directe omgeving. Locatie Langerhuize voldoet aan deze kwalificatie.

Wethouder Jan-Willem Groot van Volkshuisvesting (CDA): “Ook in deze financieel moeilijke tijden blijven we investeren in de kwaliteit en inrichting van de openbare omgeving. Deze investering komt voor de langere termijn ten goede van de omgeving van Langerhuize in Groenelaan.”

De aanvrager dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, dat de gemeente Amstelveen aan deze compensatiebijdrage stelt. De bijdrage is gemaximeerd op 10.000 euro per aangevraagde parkeerplaats en kan nooit hoger zijn dat de reële bouwkosten van de parkeervoorziening.

De subsidiegelden zijn afkomstig van de ‘Besluit Locatie Subsidies’-regeling van het voormalig ministerie van VROM. Als de regeling uitgeput is dan houdt deze op te bestaan. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.