Bijgewerkt: 15 juli 2024

OV knooppunt op A9 tunnel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
10-10-2007

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een openbaar vervoerknooppunt bovenop het dak van de vurig gewenste A9 tunnel. Details over de ideeën wil de gemeente echter niet kwijt.

Amstelveen wil niet alleen graag de A9 tunnel, maar ook dat de Amstelveenlijn een volwaardige metro wordt als onderdeel van de Noord-Zuidlijn. Bij de presentatie van de gemeentebegroting voor 2008 verklaarde wethouder Financiën Frans Hellendall dat beide projecten in onderlinge samenhang worden bekeken, waarbij de ideeën uitgaan naar een OV knooppunt bovenop de tunnel.

Doel is het verwezenlijken van langgekoesterde droom: één groot OV knooppunt. Amstelveen heeft wel het busstation, maar een tekortkoming hiervan is dat de Amstelveenlijn hier niet op aansluit. Vroegere ideeën om trams door het centrum naar het busstation te leiden, hebben het niet gehaald.

Een logische verdere ontwikkeling lijkt het aanleggen van een tunnelbuis voor de Zuidtangent, die ooit de vorm moet krijgen van een sneltram of metro. Hellendall vreest echter dat dit kan stuiten op de hogere kosten.

Hellendall verwijst naar zijn collega wethouders Jan Willem Groot (milieu/economie) en Joss Tabak (verkeer) voor nadere details, maar een woordvoerster van de gemeente verklaart dat de wethouders ‘niet op de ontwikkelingen vooruit willen lopen’: ,,Om te beginnen is een eventueel OV knooppunt boven de tunnel voor de A9 alleen mogelijk als die tunnel er ook daadwerkelijk komt.” De gemeente verwacht op korte termijn uitsluitsel hierover van het kabinet.

Amstelveen wil 100 miljoen euro steken in de A9 tunnel (wat overigens later door grondopbrengsten van bouw op het tunneldak wordt terugverdiend), maar Hellendall zegt niets over een eventuele bijdrage van de gemeente aan de metrolijn en het knooppunt. ,,Voor openbaar vervoer zijn veel subsidiemogelijkheden van het Rijk,” zegt hij.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.