Bijgewerkt: 2 oktober 2023

OLGA in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: OLGA
23-11-2006

Stemrecht voor iedereen

Tijdens de verkiezingen op woensdag 22 november 2006 in Amstelveen controleerde Hannie van Leeuwen, voorzitter van de Taskforce Handicap en Samenleving, samen met mensen met een handicap of zij wel gebruik kunnen maken van hun burgerrechten.

Dhr. J. van Zanen, burgermeester van Amstelveen ontving de resultaten van deze inspectie van het Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland (OLGA). OLGA roept hiermee gemeenten op om het stemmen voor iedereen toegankelijk te maken. Na succesvolle actie in Uithoorn volgde nu Inspectie In Amstelveen.

Olga Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Burgemeester Jan van Zanen met Hannie van Leeuwen voorzitter van Taskforce Handicap en Samenleving en Henk Nobel, vice-voorzitter van OLGA in het Raadhuis


Waarnemers controleerden tijdens de verkiezingen op 22 november in Amstelveen vanaf 10.30 uur of er sprake was van gelijke rechten. Een groep mensen onderzocht samen met Hannie van Leeuwen, voorzitter van de Taskforce Handicap en Samenleving, of mensen met een handicap gebruik konden maken van hun burgerrechten. Veel mensen met een beperking ondervinden belemmeringen doordat stembureaus niet toegankelijk zijn of stemmachines niet te gebruiken.

Het is eigenlijk een slechte zaak dat mensen met beperkingen in elke gemeente actie moeten ondernemen om van hun stemrecht gebruik te kunnen maken. Daarom werd in Amstelveen onder het motto 'Politiek voor Iedereen' wederom een oproep overhandigd aan alle gemeenten om het hele politieke proces toegankelijk te maken. En dat acties werken blijkt in Uithoorn, waar nu stembureaus veel beter toegankelijk zijn.

De waarnemers hebben onder meer op de volgende barrières gelet:

•    Zijn de stembureaus toegankelijk?

•    Kan iedereen gebruik maken van stemmachines?

•    Hoe is de omgang met mensen met handicap?

•    Kunnen gehandicapten in het geheim stemmen?

•    Als je niet kunt lezen, kun je dan wel stemmen?

•    Mogen mensen met verstandelijke beperkingen assistentie krijgen in het stemhokje?

Na afloop van de inspectie overhandigde OLGA aan Dhr. J. van Zanen, burgemeester van Amstelveen, de resultaten en een oproep om het stemmen voor iedereen toegankelijk te maken. Alle verantwoordelijken worden door organisaties van mensen met beperkingen opgeroepen om voor de nabije toekomst met structurele oplossingen te komen en te toetsen of bij verkiezingen inderdaad alle barrières zijn weggehaald.

Iedereen moet zelfstandig en in privacy zijn stem kunnen uitbrengen. De oproep wordt gesteund door FvO, CG-Raad, LFB en FSB. De actie is een onderdeel van de campagne Politiek voor Iedereen.

Burgemeester

De burgemeester zegde toe de toegankelijkheid van het stemproces bespreekbaar te maken in diverse overleggen en zo een steentje bij te kunnen dragen aan een grotere toegankelijkheid van stembureaus. Het feit dat minister Nicolaï, verantwoordelijk voor het stemproces, woonachtig is in Amstelveen, maakt het tevens mogelijk om het onderwerp ook landelijk onder de aandacht te brengen.

Wie is OLGA?

Het Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland (OLGA) is een stichting, die actief is in de gemeenten: Amstelveen, Ouder-Amstel (Ouderkerk a.d. Amstel en Duivendrecht), Aalsmeer, Uithoorn

OLGA is een organisatie die de belangen behartigt van mensen met een functiebeperking (lichamelijke handicap en/of chronische aandoening).

Website: OLGA  Taskforce Handicap en SamenlevingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.