Bijgewerkt: 18 mei 2024

Noord-Hollandse burgemeesters strijden tegen identiteitsfraude

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
07-04-2017

Op donderdag 6 april 2017 heeft Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen samen met verschillende Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners een convenant getekend voor het tegengaan van identiteitsfraude (WTI: Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude) in de foyer van het raadhuis van Amstelveen. Door meer samen te werken, kennis te delen en gezamenlijke opleidingen te realiseren hopen de betrokken gemeenten en organisaties identiteitsfraude de komende jaren terug te dringen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeanette van Heijningen hoofd Publiekszaken van de gemeente Amstelveen, verwelkomt alle genodigden in de net gerenoveerde foyer van het raadhuis van Amstelveen


Burgemeester Mirjam van ’t Veld: 'Een student met een wietplantage op zijn naam. Of echtparen die net doen, of ze gescheiden zijn en vervolgens een beroep doen op diverse toeslagen. Of mensen die onder de naam van iemand anders subsidies aanvragen, of rekeningen openen. Mensen worden steeds inventiever. Overal, waar we te maken hebben met geld, subsidies of toeslagen komt adres- en identiteitsfraude voor. Om de strijd tegen identiteitsfraude aan te gaan moeten we meer samenwerken en kennis en ervaring delen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen: 'Collega's, leden van de werkgroep, het is bijzonder dat het gelukt is met zo veel partners vandaag het convenant te tekenen! Wij wensen alle medewerkers bij Burgerzaken veel succes in de strijd tegen de identiteitsfraude, want het is heel belangrijk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester signeert het bord 'Samen tegen Identiteitsfraude'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een officier van de Koninklijke Marechaussee signeert het bord. De marechaussee werkt samen met de politie op het gebied Identiteitsfraude en Documenten. Ze hebben veel expertise opgebouwd, waarvan de Nederlandse gemeenten goed kunnen profiteren in de strijd tegen de fraudeurs


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De groep burgemeesters en wethouders na de ondertekening van het convenant aan de linkerkant van het bord


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De groep burgemeesters en wethouders na de ondertekening van het convenant aan de rechterkant van het bord


Een deel van identiteitsfraude wordt veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen in de Basisregistratie personen (BRP). De BRP is sinds 1 januari 2010 de aangewezen registratie van persoonsgegevens voor de gehele overheid en de afnemers zijn verplicht deze gegevens te gebruiken. Gaat het mis bij die inschrijving in de BRP, dan ondervinden de afnemers, waaronder bijvoorbeeld de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, of het Centraal Justitieel Incassobureau daar hinder van. Uit een onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt dat identiteitsfraude zorgt voor een jaarlijkse schade van 350- 400 miljoen euro.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Panoramafoto van de ondertekenaars van het convenant tegen identiteits- en documentfraude


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer Harrie Balke voorzitter van de WTI (Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude) Oost-Nederland hield een korte lezing, waar hij vertelde over zijn schokkende ervaringen in de laatste jaren, wat identiteitsfraude betreft. Hij hoopt dat door de samenwerkende organisaties, zoals Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Openbaar Ministerie, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) Politie en de Koninklijke Marechaussee en de deelnemende gemeenten, de pakkans van de fraudeurs veel groter wordt


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Petra Kras, teammanager Burgerzaken bij de gemeente Purmerend, voorzitter van de Werkgroep WTI Noord-Holland: 'Wij zijn heel blij, dat de eerste mijlpaal is behaald vandaag. Er zijn nog gemeenten die willen wachten met de aansluiting en daarom hebben wij de opdracht om iedereen mee te nemen om identiteitsfraude te voorkomen!'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Stephanie Daudey en René Bosma teamleiders van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van de gemeente Amstelveen krijgen een bos bloemen door burgemeester Van 't Veld (zelf ambassadeur voor de WTI) overhandigd als erkenning voor hun werk. Ze volgen de landelijke ontwikkeling en ze adapteren het in hun dagelijkse werk. Stephanie is ambassadeur van de landelijke aanpak Adreskwaliteit en René werkt in de werkgroep WTI-Noord-Holland.


Deelnemende gemeenten en partners zijn: de gemeenten, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Hoorn, Purmerend en Zaanstad; de Nationale Politie, eenheid Noord-Holland en eenheid Amsterdam; de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Wegverkeer, het Openbaar Ministerie Noord-Holland en het Openbaar Ministerie Amsterdam. De ketenpartners in iedere WTI zijn Politie (AVIM, Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel), Koninklijke Marechaussee (afdeling ID-Desk), Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND, afdeling Document Onderzoek), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Openbaar Ministerie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.