Bijgewerkt: 19 mei 2024

Noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen is mislukt

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
14-08-2016

De stroom vluchtelingen naar Nederland is afgenomen. Het COA( Centraal Orgaan opvang asielzoekers) wil in dit licht vijftien noodopvanglocaties sluiten in Nederland. De noodopvang Kronenburg in Amstelveen behoort bij deze locaties, terwijl aan de poorten van Europa (o.a. in Italië en Griekenland) de stroom alles behalve opgedroogd is. De locatie sluit na amper 15 weken als opvang gediend te hebben. In de ogen van de SP vernietiging van energie en kapitaal.

SP-Amstelveen fractievoorzitter Joep van Erp: “De gemeenteraad schaart zich in oktober vorig jaar unaniem achter de opvang van 400 vluchtelingen op Kronenburg. Vele vrijwilligers hebben kosten nog moeite gespaard om vluchtelingen uit oorlogsgebieden op een humane manier op te vangen in Amstelveen. De noodzaak om vluchtelingen op te vangen blijft onverkort van kracht. Dan is het wrang, dat juist in het rijke Amstelveen de noodopvang dicht gaat. Het rijke Amstelveen in twee opzichten: rijk aan vrijwilligers die zich in willen zetten en rijk wat betreft de financiële positie.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen


De organisatie rondom de noodopvang is nu geregeld en vele vrijwilligers hebben zich ingezet en willen dit blijven doen. De SP vindt het noodzakelijk om de organisatie rondom de noodopvang intact te houden, zolang de stroom vluchtelingen wereldwijd niet substantieel afneemt. Het gemeentebestuur van Amstelveen heeft hierin een rol te spelen. In de ogen van de SP stelt het gemeentebestuur zich te passief op.

- Vrijwilligers zijn sinds oktober vorig jaar druk in de weer geweest om de opvang in goede banen te leiden terwijl de eerst vluchtelingen pas eind april gehuisvest werden in Amstelveen.

- Verbouwing en inrichting, huur en de aanstelling van begeleiders hebben veel geld gekost.

- De capaciteit van 400 plaatsen is veel te groot gebleken. Driekwart van de bedden bleef leeg.

Van Erp: ”Alle kosten optellend hadden we wellicht de vluchtelingen beter een kamer in het Hilton aan kunnen bieden. Pure verspilling van belastinggeld”  De SP is van mening, dat in Amstelveen permanente ruimte dient te zijn voor vluchtelingen. Dat kan noodopvang zijn. Is dit niet meer nodig dan kan de locatie wellicht dienen als asielzoekerscentrum, of procesopvanglocatie.

Het gemeentebestuur van Amstelveen zal de statushouders (vluchtelingen die hun procedure hebben afgerond) moeten huisvesten en hiervoor is ruimte nodig. Gebruik hiervoor de vele lege kantoren in Amstelveen en bouw extra huurwoningen. Zo gaat de huisvesting van statushouders niet ten koste van de mensen die nu een sociale huurwoning nodig hebben in Amstelveen. De SP vraagt om opheldering en stelt het college daarom de volgende vragen:

-Welke rol heeft het gemeentebestuur gespeeld bij de sluiting van de noodopvang

-Welke visie heeft het gemeentebestuur in deze. Wil zij de noodopvang Kronenburg in stand houden, of ontbreekt het aan visie en hobbelt het gemeentebestuur achter de weinig transparante beslissingen van de COA en regering aan.

-Hoe houdt het gemeentebestuur de vrijwilligers betrokken

-Wat gaat er gebeuren met de locatie Kronenburg. Overweegt het gemeentebestuur om Kronenburg te gebruiken als huisvesting voor studenten en/of statushouders

-Hoe gaat het college het aantal statushouders huisvesten en opvangen. Hoe gaat het college zich inzetten om het aanbod van sociale huurwoningen aanzienlijk te vergroten (buiten de tot nu toe vruchteloze strijd van het college tegen het zogenaamde scheefwonen), zodat het aantal statushouders zich kan vestigen in Amstelveen zonder, dat het de wachttijden voor een sociale huurwoning vergroot. Meer informatie over de vluchtelingenstroom naar Europa: http://www.iom.int/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.