Bijgewerkt: 22 september 2023

Noodopvang in Amstelveen voor kinderen van ouders in vitale beroepen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-03-2020

Kinderen van ouders in cruciale beroepen worden in Amstelveen vanaf maandag 30 maart 2020 opgevangen op zes locaties. De noodopvang, vanwege de coronacrisis, wordt geclusterd om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Kinderen zijn de afgelopen weken opgevangen op meerdere scholen en bij verschillende Buitenschoolse Opvang locaties (BSO’s) in Amstelveen. 'We willen in deze crisis voldoende noodopvang plekken en goede opvangkwaliteit blijven garanderen, ook als er mogelijk meer zieke docenten en pedagogisch medewerkers komen. Bovendien zijn we dan goed voorbereid als de noodopvang ook na 6 april 2020 nodig is.- aldus Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs.

Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar verandert vooralsnog niets. Zij worden gewoon opgevangen op hun bekende kinderdagverblijf. Mocht een kinderopvanglocatie door ziekte onvoldoende capaciteit hebben, dan zijn er steeds drie alternatieve locaties beschikbaar waar kinderen terecht kunnen. Kinderen tussen de 4-12 jaar worden vanaf maandag opgevangen in kleine groepjes in zes grote opvanglocaties van KinderRijk met voldoende ruimte voor een veilige afstand. KinderRijk is als grootste Amstelveense kinderopvangorganisatie gevraagd de coördinatie op zich te nemen. Zij coördineert zowel de opvang als ook de ondersteuning bij het educatieve programma. Scholen verzorgen educatieve ondersteuning op de opvanglocaties en zetten waar mogelijk vakdocenten in voor cultuur en sport. Andere BSO’s uit de buurt sluiten aan. Hierdoor is er steeds voldoende personeel aanwezig en zien kinderen zoveel mogelijk vertrouwde gezichten. Sommige BSO’s bieden kinderen ook hele dagopvang en educatieve ondersteuning in een zogenoemd ‘vakantierooster’. Is dit het geval dan kunnen ouders ook daarvoor kiezen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs


'We begrijpen dat een verandering van omgeving voor kinderen misschien niet is waar zij en hun ouders nu op zitten te wachten. Maar het zijn bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen. Scholen en BSO’s doen hun uiterste best om de noodopvang zo goed mogelijk te regelen en te zorgen dat er vertrouwde gezichten voor de kinderen aanwezig zijn. Het belangrijkste is dat de opvang de komende periode altijd beschikbaar is en dat de kinderen een goed dagprogramma geboden kan worden' - zegt wethouder Berkhout.

Dit plan voor noodopvang is een unieke samenwerking tussen scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente. Frank Berkhout: 'Het is bijzonder om te zien, hoe iedereen zich inzet en over de grenzen van zijn eigen organisatie kijkt om noodopvang samen goed te regelen. Er ontstaan mooie samenwerkingsverbanden in deze lastige tijd.' Ouders zijn in een brief geïnformeerd hoe ze zich kunnen aanmelden. Zij ontvangen verdere praktische informatie van de school. De clusterlocaties zijn de volgende KinderRijk locaties aan: de Assenring, de Orion, de Lindelaan, de Suze Groeneweglaan, de Laan Rozenburg en aan de Meester P.J.M Aalberselaan.


Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19. Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden in deze beroepsgroepen kunnen gebruik maken van noodopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

-Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
-Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
-Openbaar vervoer.
-Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
-Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
-Vervoer van afval en vuilnis.
-Kinderopvang.
-Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
-Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): Meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s, noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.