Bijgewerkt: 14 juli 2024

Nog 11 Amstelveners kampen met problemen Wet Langdurige Zorg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-04-2016

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de problemen rondom de Wlz-indicatie bij de familie Woudstra hebben nog 11 personen zich bij de gemeente Amstelveen gemeld. Het gaat hierbij om negen inwoners uit Amstelveen en twee mensen van buiten de gemeentegrenzen. Zij geven aan zich in vergelijkbare situaties te bevinden: ze moeten betalen voor zorg, waar zij geen gebruik van maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg van de gemeente Amstelveen


Op 21 maart 2016 stuurde Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg een brandbrief aan Sjoerd Potters, lid van de Tweede Kamer namens de VVD en portefeuillehouder WMO en Langdurige Zorg in de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin vroeg hij om hulp bij een Kafkaiaanse situatie in Amstelveen. De familie Woudstra betaalde per 2016 een bedrag van € 701,80 voor zorg, waar zij geen gebruik van maakten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze situatie inmiddels opgelost. Staatssecretaris van Rijn heeft daarover op 1 april 2016 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nu blijkt, dat nog meer inwoners in een vergelijkbare situatie verkeren in Amstelveen. De gemeente is hierover in contact met het ministerie. Aangezien het hier om landelijke wetgeving gaat, en de gemeente niet over de informatie beschikt om iedere situatie te bekijken is afgesproken, dat de gemeente alle binnengekomen meldingen aan het ministerie doorgeeft. Voorwaarde is wel, dat de betreffende personen dit ook willen. Het ministerie onderzoekt vervolgens, of ook voor deze inwoners een oplossing mogelijk is.

“Het bleek, dat de situatie bij de familie Woudstra geen op zichzelf staand geval was,” aldus de wethouder. “We hebben tot nu toe al van meerdere vergelijkbare situaties in Amstelveen gehoord en wie weet hoeveel inwoners er nog buiten onze gemeentegrenzen tegen dit probleem aanlopen. Het ministerie heeft de situatie bij de familie Woudstra snel en adequaat opgepakt. Gelukkig heeft het ministerie de toezegging gedaan ook een oplossing te zoeken voor de andere inwoners die tegen deze problematiek aanlopen.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wet Langdurige Zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg, of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie, of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke, of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? Kijk dan in onze vragen en antwoorden over Zorg in een zorginstelling.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.