Bijgewerkt: 5 december 2021

Nieuwsbrief voorjaar 2019 van Vrienden van de Urbanus

Nieuws -> Kerk

Bron: Vrienden van de Urbanus
24-03-2019

Voorzitter Clem Venne van Stichting Vrienden van de Urbanus schrijft in de nieuwsbrief van de stichting in het voorjaar van 2019:

Het nieuwe jaar is voor onze stichting een soort gedwongen herhalingsoefening, want na 6 jaar restaureren was de prachtige Pierre Cuyperskerk net iets meer dan 2 jaar weer open toen het noodlot toesloeg. De kosten van de herbouw van de kerk waar wij nu, na de brand voor staan, zullen aanzienlijk zijn. Een belangrijk deel van de herbouwkosten zal worden afgedekt door de opstal- en inboedelverzekering. Voor het overige deel is aanvullende financiering nodig, iets waar wij ons voor inzetten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Voorzitter de heer Clem Venne van de Stichting Vrienden van de Urbanus tijdens de onthulling van een fotocollage van veenmeer de Poel op 5 februari 2019 in de hal van het raadhuis van Amstelveen. De Poel-foto's worden in boeken gepubliceerd en verkocht voor 30 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar het herstel van de in september 2018 afgebrande St. Urbanuskerk


Waar gaat het dan om?
Op de eerste plaats om verbeteringen aan de opstal, gericht op bijvoorbeeld het omlaag brengen van de energiebehoefte van de kerk, toekomstig gebruik en toegankelijkheid, technische installaties en veiligheid. Ten tweede om het laten conserveren, toonbaar maken, restaureren en in bepaalde gevallen vervangen van objecten die deel uitmaakten van het rijke en op een groot aantal punten monumentale interieur van de kerk. Vooral hierbij geldt dat de kosten van herstel of restauratie van interieurstukken vaak hoger zullen zijn dan de vergoeding die door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Gezien het historische belang van bepaalde objecten zullen wij desondanks proberen deze te redden en teruggeplaatst te krijgen. Voor het overige zullen wij betrokken worden bij keuzevraagstukken die zich nu eenmaal tijdens de herbouw voor zullen doen. Hierin zullen wij het behoud van de authenticiteit van de kerk centraal stellen.

Heel veel dank voor steunacties
De afgelopen maanden heeft onze stichting talloze steunbetuigingen ontvangen op haar oproep de Urbanuskerk uit de brand te helpen. Er is niet alleen gul door particulieren en bedrijven gedoneerd op onze bankrekening, maar er zijn de afgelopen maanden ook tal van activiteiten opgezet om geld in te zamelen voor het herstel van de kerk. Kinderen zijn spontaan langs de deuren gegaan, gezelschappen hebben geld bij elkaar gezongen en gespeeld, boekhandels in Amstelveen en Aalsmeer hebben veel jubileumboeken voor ons verkocht, winkeliers hebben spullen verkocht en opbrengsten gedoneerd of spullen beschikbaar gesteld, er was een prachtig benefietconcert in Schouwburg Amstelveen, de Rabo ClubKas Campagne leverde een mooi bedrag op, et cetera. Het einde is echter nog niet in zicht, zo staat er op zondag 31 maart 2019 een benefietconcert gepland van Aalsmeers Mannenkoor Con Amore (zie onze agenda). Wij zijn iedereen héél veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid.

Een overzicht van alle steunacties kunt u vinden op onze speciale website: www.helponsuitdebrand.com Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, zullen wij u via extra nieuwsbulletins tussentijds informeren over de voortgang van het herstel van de kerk.

Restauratiearchitect gestart met werkzaamheden
In januari 2019 is de heer Ir. Cor Bouwstra van Architectenbureau Verlaan & Bouwstra, in opdracht van het Parochiebestuur Amstelland gestart met zijn werkzaamheden als restauratiearchitect. Verlaan & Bouwstra, gevestigd in Vianen, houdt zich sinds 1979 bezig met restauratieprojecten en is aangesloten bij de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en heeft een erkenning vanuit de Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR).

Deze laatste omvat criteria en beoordelingsprocedures, waarmee de kwaliteit van het werk van restauratiearchitecten en het restaurerende architectenbureau op vakinhoudelijk gebied wordt gedefinieerd en toetsbaar gemaakt. Erkenning als GEAR architect vormt een waarborg voor te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding, samen met andere uitvoeringspartijen. Daarnaast is de regeling gericht op consolidatie en vermeerdering van vakkennis en op collegiale kennisuitwisseling. De GEAR is de erkenningsrichtlijn voor architecten die door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) wordt beheerd. De prioriteit van de heer Bouwstra ligt uiteraard bij het zo snel mogelijk herstellen van het casco zoals de dak- en gevelconstructies. Het bouwkundig deel van het interieur volgt daarna. Wij wensen de heer Bouwstra en zijn team heel veel succes toe! Meer informatie kunt u vinden op: www.verlaanenbouwstra.nl

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het altaar van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk op 14 september 2008 tijdens de Open Monumentendag


Oproep om oud fotomateriaal met ons te delen
Hoewel gelukkig veel van het monumentale kerkinterieur is gedocumenteerd, doet de restauratiearchitect een oproep aan u om fotomateriaal uit de periode van 1955 t/m 1970 met ons te delen. Het gaat om afbeeldingen van vóór de verbouwing van de kerk na het 2de Vaticaans concilie. Dus als u over foto’s beschikt, gemaakt tijdens bijvoorbeeld een huwelijksviering, priesterinwijding, eerste communie of doopplechtigheid, laat het ons dan weten. Wellicht zijn er details op terug te vinden die bij de restauratie van belang kunnen zijn.

Vooral zijn wij op zoek naar afbeeldingen waarop het 'Luminarium' (de kroon) staat afgebeeld.
Na de brand is er op de kroon zichtbaar geworden dat er ooit een tekst op heeft gestaan en nu willen we graag weten welke tekst? Ook zijn wij op zoek naar afbeeldingen waarop de authentieke muurschilderingen en teksten zichtbaar zijn. U kunt afbeeldingen in een digitaal bestand per e-mail sturen naar vriendbov.urbanus@gmail.com . of u kunt contact opnemen met ons secretariaat zodat wij de foto’s bij u kunnen ophalen en na het inscannen weer bij u terug bezorgen.

Wijzigingen in het bestuur
De afgelopen tijd heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Uitgetreden is de heer Thijs Tesselaar, die jarenlang bestuurslid en penningmeester van onze stichting was. De functie van penningmeester was al eerder ingenomen door bestuurslid de heer John Blom. Tevens is de heer Guido Smit uitgetreden. Hij was in het stichtingsbestuur geruime tijd de vertegenwoordiger van het Parochiebestuur van de Sint Urbanuskerk. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door de heer drs. Ad Verkleij, namens de R.K. Parochie Amstelland, waarvan hij vicevoorzitter is.

Recentelijk zijn ook mevrouw Rina Mönch en de heer drs. Cor Schrama vanuit onze Culturele Commissie toegetreden tot het bestuur. Mevrouw Mönch zet zich al jaren daadkrachtig in voor onze stichting en maakt deel uit van de vaste vrijwilligersgroep die betrokken is bij het herstel, beheer en het onderhoud van kerk en Pastorie. De heer Schrama heeft een achtergrond als kunsthistoricus en heeft grote kennis van het werk van architect Pierre Cuypers. Velen van u zullen hem kennen als gids tijdens rondleidingen in de kerk en als de initiatiefnemer en (mede)organisator van onze jaarexcursies. Ook is hij auteur van diverse boeken over onze Urbanuskerk, waaronder het laatste jubileumboek. Wij danken de heren Tesselaar en Smit voor hun jarenlange bijdrage aan onze stichting en wensen de nieuwe bestuursleden heel veel succes toe.

Authentiek Cuypersmeubilair uit het Rijksmuseum naar Bovenkerk
Op zaterdagochtend 15 januari 2019 werden door vrijwilligers van de stichting een drietal kasten opgehaald uit de opslag van het Rijksmuseum in Almere. De kasten, naar ontwerp van Pierre Cuypers, maakten deel uit van het oorspronkelijke interieur van het museum en zijn aan de Urbanuskerk gedoneerd. Het is de bedoeling dat de kasten geplaatst gaan worden in de door de brand volledig verwoeste Sacristie van de kerk. Heel veel dank aan het Rijksmuseum, de vrijwilligers en het transportbedrijf Kaatee uit Uithoorn die belangeloos een auto met chauffeur ter beschikking stelde.

Toegang tot de toren
Zoals u weet is de karakteristieke toren van de Urbanuskerk gespaard gebleven na de grote brand van 15 september 2018. Toch is de toren als gevolg van de brand behoorlijk vervuild geraakt door rook en roet en zal deze dus inwendig moeten worden gereinigd. Ook de elektrische installatie dient te worden vervangen. De schoonmaak-en herstelwerkzaamheden kunnen echter pas worden opgestart nadat het monumentale Anneessens orgel, dat zich op de koorzolder in de toren bevindt, is gedemonteerd en verwijderd. Op dit moment wordt daarvoor een plan van aanpak gemaakt. Wij hopen uiteraard dat de toren weer spoedig toegankelijk zal zijn voor bezoek.

AGENDA
OPEN MONUMENTENDAGEN 2019. Op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn de landelijke Open Monumentendagen. In dit weekeinde zullen wij, precies één jaar na de fatale brand, een programma in en rondom de kerk organiseren. Uiteraard kunnen wij in verband met de herstelwerkzaamheden op dit moment nog niet zeggen hoe dit programma er precies uit zal zien en of de toren dan weer opengesteld is voor bezoek. Volg onze website voor het laatste nieuws.

EXCURSIE
Noteert u alvast dat wij op zaterdag 9 november 2019 (datum nog onder voorbehoud) voor onze sympathisanten en donateurs wederom een excursie organiseren. De reis voert ons dit jaar naar de Noord-Brabantse plaatsen Demen en Veghel. In Demen bezoeken wij de Sint-Willibrorduskerk en in Veghel de Sint-Lambertuskerk, het Franciscanerklooster en de Congregatiekapel. Beide kerken zijn ontworpen door Pierre Cuypers. Nadere informatie volgt op onze website en in onze nieuwsbrief van komend najaar.

CONCERTEN
Zondag 31 maart 2019, 14.30 uur, in de Titus Brandsmakerk. Benefietconcert ten bate van het herstel van de Urbanuskerk door Aalsmeers mannenkoor Con Amore. Dit concert zal in het teken staan van vrolijke liederen, voor u als bezoeker wordt het een feest der herkenning. Aan dit concert werken bariton Ronald Willemsen en mezzosopraan Gerda van Eerde mee. Ronald en Gerda zingen niet alleen als solist maar ook met begeleiding van het koor. Het belooft een heerlijke middag te worden o.l.v. Theo van der Hoorn. Wij rekenen op een goede opkomst. Toegang is gratis, deurcollecte na afloop. www.amkconamore.nl

CONCERT PAULUSKOOR
Op vrijdag 1 november 2019 om 20.00 uur geeft het Pauluskoor een concert in de Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam-Buitenveldert. Nadere informatie volgt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.