Bijgewerkt: 25 mei 2024

Nieuwjaarsreceptie 2023 van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
02-01-2023

Maandag 2 januari 2023 vond er na twee jaren van afwezigheid weer een Nieuwjaarsreceptie plaats in het Raadhuis van Amstelveen. Vanaf 19.00 uur waren alle Amstelveners van harte uitgenodigd, maar het aantal ‘gewone’ burgers viel tegen. Wel kwamen er veel bekende mensen van instellingen en organisaties, veel (ex-)raadsleden, enkele wethouders en iedereen wenste elkaar een heel gelukkig nieuwjaar, althans de meesten zeiden: ‘de beste wensen’.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Henry en Sunny Neeter zijn vaste gasten van de Nieuwjaarsreceptie....


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

....evenals Lidy en Anne Leegstra van de Galerie-Potterie in het Oude Dorp


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Één van de tafels waar men een drankje kon pakken


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Al jaren de pianist van de Nieuwjaarsreceptie in het Raadhuis: Ed Bouquet speelt op de vleugel van Van Kerkwijk samen met Niels Tausk die begeleidt op de contrabas

Aan de vleugel zat als gebruikelijk Ed Bouquet en speelde samen met de contra-bassist Niels Tausk sfeervolle muziek. De mensen van de catering waren druk in de weer om alles klaar te zetten en de glazen vol te schenken. Toen de ‘huiskamer’ al aardig gevuld was nam even na 19 uur 30 burgemeester Tjapko Poppens het woord en zei het volgende in zijn nieuwjaarstoespraak:


'Beste Amstelveners, collega-bestuurders, dames en heren. Fijn dat u hier bent. En dat met zo velen! Ik heb er naar uit gekeken om u persoonlijk weer te ontmoeten en alle goeds toe te wensen na de digitale Nieuwjaars openingen in 2021 en 2022. Een bijzonder welkom voor het college van Aalsmeer dat voltallig aanwezig is. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat beide ambtelijke organisaties zijn samengevoegd tot de organisatie Aalsmeer-Amstelveen. Dat is een felicitatie waard, is er taart?

Mijn aanloop naar de jaarwisseling was als vanouds. Overdag overleggen met de hulpdiensten, in de avond eten in goed gezelschap. En met de oudejaarsconference van Claudia de Breij, de laatste nummers van de top 2000, een oliebol in de ene hand en de mobiele telefoon in de andere hand, was ik klaar voor oudejaarsnacht. Gelukkig was het in Amstelveen op veel plekken gezellig op straat en bleef het relatief rustig. Ik wil alle medewerkers van politie, brandweer, handhaving en ambulancedienst bedanken voor hun inzet voor onze veiligheid. 

Het was ongekend warm op de laatste dag van 2022, nog net geen korte broekenweer. Wel veel wind. Gelukkig niet zoveel als in februari, toen de stormen Corrie en Eunice ook in Amstelveen flink tekeer gingen. Met als gevolg veel schade en omgewaaide bomen. We zaten toen nog in een coronalockdown, waarvan de laatste maatregelen pas in maart vervielen. Eigenlijk nog maar kort geleden, maar het voelt veel langer.

Bij deze terugblik kan natuurlijk niet de brutale inval van Rusland in Oekraïne ontbreken. De heftige gevolgen en het veroorzaakte leed zijn dagelijks op het nieuws. We vangen nu zo’n 700 Oekraïense vluchtelingen op, in de gemeentelijke opvang en bij gastgezinnen. Ik ben onder de indruk hoe goed en snel de opvang op poten werd gezet, samen met maatschappelijke organisaties, vele vrijwilligers en de eigenaar van IBIS en Adagio. Hartverwarmend om te zien hoeveel Amstelveners bereid waren om mensen in nood te helpen en zelfs hun huis open te stellen. Een groot compliment aan iedereen die daaraan bijdroeg en dat nog steeds doet. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak op maandag 2 januari 2023 in het raadhuis

Afgelopen jaar was er ook een met veel inhaalfeestjes. Uitgestelde huwelijken, jubilea en verjaardagen. Alles kon eindelijk weer. Lekker op de fiets door de stad en onderweg spontane ontmoetingen. En je merkt hoe belangrijk evenementen zijn voor de levendigheid van onze stad: het Cherry Blossom Festival trok weer veel bezoekers. En ik heb genoten van mijn eerste écht Amstelveense Koningsdag. Toerend van Nes aan de Amstel naar Middenhoven, Westwijk, Bovenkerk en Randwijck en eindigend bij de vele muziekoptredens en activiteiten in het Oude Dorp en op de Amsterdamseweg. Ook druk bezocht waren de nationale sportweek, het Japan- en Diwali festival, de intocht van Sinterklaas en de Winter Village. Mooi dat het internationale karakter van Amstelveen is terug te zien bij deze evenementen, ook bij de bezoekers. Ik kijk uit naar de doorstart van Jazz in het Dorp aankomende september.   

Afgelopen jaar ontviel ons helaas ook een aantal (voormalige)bestuurders:
Oud-burgemeester Harry Kamphuis
Wethouder Rob Ellermeijer
Oud-raadslid Henk Fokkink
Oud-raadslid Nel Dennenbroek

Wat gebeurde er verder in Amstelveen in 2022? Na de lokale verkiezingen op 16 maart kwamen maar liefst 12 partijen in de gemeenteraad. En veel nieuwe gezichten: Diverser, jonger en meer vrouwen. En daarmee een betere afspiegeling van onze samenleving. Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor onze 37 raadsleden. Het is niet de meest eenvoudige periode om parttime volksvertegenwoordiger te zijn. Complexe vraagstukken, met grote en soms tegenstrijdige belangen, vragen om een zorgvuldige besluitvorming. Het raadswerk is zinvol en trouwens ook erg leuk! Op 15 maart zijn de verkiezingen van de waterschappen, de Provinciale Staten en daarmee indirect van de Eerste Kamer. Laat iedereen zijn stem uitbrengen! 

Afgelopen juni presenteerde de coalitie een akkoord met hun ambities voor de huidige raadsperiode tot 2026. De wethouders Herbert Raat, Floor Gordon, Marijn van Ballegooijen en Frank Berkhout zijn opnieuw geïnstalleerd, nieuwkomer is Adam Elzakalai. Hij voelt zich inmiddels als een vis in het Amstelveense water. Helaas is wethouder Berkhout tijdelijk afwezig vanwege zorgverlof. We missen Frank en hopen dat hij snel zal terugkomen. 

We staan als gemeentebestuur voor grote uitdagingen. Op het gebied van klimaat, energietransitie, woningnood, torenhoge inflatie en een krappe arbeidsmarkt. Ingewikkelde problemen die een groot beroep doen op onze creativiteit, solidariteit en weerbaarheid. 

Laat ik beginnen met klimaat. Dat zien we ook in Amstelveen veranderen. Zo sneeuwde het op 1 april, maten we op 19 juli een recordtemperatuur van 37 graden Celsius, schaatsten we half december op de Poel en hadden we 2 weken later de warmste Oudejaarsdag ooit. Versnelling van de energietransitie en klimaatadaptatie zijn speerpunten van dit college. Ambitieuze doelen die we alleen kunnen behalen als iedereen mee doet. Van de noodzaak om te verduurzamen hoeven we, ook zonder de ‘klimaatklevers’ - het woord van het jaar 2022 - weinigen meer te overtuigen. Als gemeente bieden we advies en subsidies. De hoge energieprijzen zijn een kans voor versnelling van de verduurzaming. 

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Het publiek luistert aandachtig naar de speech van de burgemeester

De andere kant is dat een groeiend aantal Amstelveners moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Mensen die zich voorheen prima redden, hebben nu minder geld voor hun dagelijkse boodschappen of zetten hun verwarming uit omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Dit is ongekend voor Amstelveen. Het landelijke energieprijsplafond is niet voor iedereen toereikend. In november riep de gemeenteraad het noodfonds Opvang Stijgende Kosten in het leven om, aanvullend op de Rijksregelingen, inwoners, instellingen en ondernemers te helpen die door de hoge energieprijzen in acute problemen zijn gekomen. En dat terwijl veel ondernemers, met name in het MKB, nog bezig waren met het aflossen van hun coronaschulden. Via het Stimuleringsfonds Lokale economie verstrekte de gemeente subsidies voor initiatieven om ondernemers na Corona te ondersteunen. Het succesvolle programma ‘Back on Track’ was daar een voorbeeld van.

Economisch zijn we onderdeel van een krachtige, dynamische metropoolregio. We hebben in Amstelveen maar liefst 12.000 bedrijven, waar meer dan 55.000 mensen werken. Bij grote internationale bedrijven, het MKB of in een van de vele startups. Om dat vast te houden investeert de gemeente in een goed vestigingsbeleid en in goede digitale en fysieke verbindingen. Met 138 verschillende nationaliteiten is Amstelveen ook qua bevolkingssamenstelling een internationale en diverse stad. Het is belangrijk inwoners met een verschillende achtergrond en cultuur met elkaar in contact te brengen en zo bij te dragen aan leefbaarheid en samenhang in wijken en buurten.

Vanwege de ligging, groene omgeving en de uitstekende voorzieningen blijft Amstelveen een populaire stad om te wonen. In de Atlas van Nederlandse gemeenten staan wij in de top 3 van aantrekkelijke gemeenten, na Amsterdam en Utrecht. De groei van het aantal inwoners zit met name in gezinnen. Ook zonder deze groei is de krapte op onze lokale en regionale woningmarkt groot. De huizenprijzen lijken nu af te koelen, maar het blijft lastig om in Amstelveen voor iedereen betaalbare woonruimte te vinden. Daarom is nieuwbouw van belang, verschillende woningbouwprojecten voorzien hierin de komende tijd. Daarnaast controleren we meer op leegstand en illegale verhuur. Zodat woningen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld: om in te wonen!

Onze stad staat in de steigers. Dat zal u niet zijn ontgaan. Hier gaan we dit jaar nog meer van merken. Rijkswaterstaat start met de verlaging van de rijbanen van de A9 en het verkeer gaat tijdelijk via een zogeheten ;‘bypass’ rijden. Het is even doorbijten, maar uiteindelijk wordt onze stad er mooier door. De drie over de A9 aan te leggen overkappingen zullen de noord- en zuidkant van onze stad weer met elkaar gaan verbinden. En het is een kans om ons Stadshart een boost te geven. We hebben inwoners en andere belanghebbenden uitgenodigd daarover mee te denken.

We investeren niet alleen in het Stadshart, maar op vele gebieden in onze stad: in goede schoolgebouwen en sportvoorzieningen voor onze kinderen, in goede zorg en jeugdzorg, in veilige fietsverbindingen, in cultuur en ons cultuurhistorisch erfgoed. Ook leuk om te melden is dat we dit jaar ;‘host&rsquo zijn van de zorg Nationale Boomfeestdag. Daar zijn wij als groene stad trots op. Genoeg te doen dus. Veel van de uitdagingen die ik eerder ;noemde, zijn dit jaar niet zomaar voorbij. Ben ik somber over dit jaar? Nee, zeker niet. Ik zie de toekomst van Amstelveen met vertrouwen tegemoet. ;‘We will come an end’ om onze voormalige bondscoach te citeren.

Wel bestaat in onzekere tijden soms de neiging onszelf terug te trekken in ons eigen gelijk. Uit het recent verschenen rapport Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat driekwart van de Nederlanders vindt dat de meningsverschillen in ons land toenemen. Echter, hetzelfde SCP stelt ook dat dit niet blijkt uit de jaarlijkse bevolkingsonderzoeken. Dat het gevoel er toch is, komt vaak door wat mensen zien in de Tweede Kamer en op sociale en in andere media, waar een relatief kleine groep mensen met meer extreme meningen veel aandacht opeist en krijgt. En ja, in een gezonde democratie moet volop aandacht en ruimte zijn voor tegengeluiden. En het mag er in een maatschappelijk debat best stevig aan toe gaan, je kunt het immers niet altijd eens zijn. Als er maar respect voor elkaar is. Blijf dus in gesprek, blijf luisteren en elkaar vragen stellen. Ik besef dat dat niet altijd gemakkelijk is, maar zo voorkomen we dat verschillen geschillen worden, en werken we samen aan een diverse en inclusieve stad waarin voor iedereen een plek is.

Tot slot, spreek ik mijn grote waardering uit richting die mensen die altijd klaar staan voor en ander en de vele vrijwilligers die zich via maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en buurten inzetten voor onze samenleving. Zij geven het woord samen echt betekenis.
Namens de gemeenteraad, het college en al onze medewerkers breng ik graag een toost uit op een gezond en gelukkig 2023, met elkaar en voor elkaar!'

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

André van der Sterre-VVD en Ferry van Groeningen-BBA


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

De heer Cor Aarts-voormalig bestuurslid van Comite Oranje samen met Alphons Böggeman-voormalig voorzitter van de Ondernemers Vereniging

Na de toespraak met toost, alhoewel bijna niemand een glas had om met hem te proosten, konden de aanwezigen weer verder met elkaar ontmoeten en bijpraten, afspraken maken en zaken regelen. Het was een gezellige bedoening, want er waren voldoende drankjes en er werden ook heerlijke warme en koude lekkernijen gepresenteerd.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Wethouder Herbert Raat en Stefan J. Bos - journalist in Hongarije voor diverse media,
zoon van journalist Johan Th. Bos


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Rechts Paulien van Albeslo die zelfs op haar verjaardag iedereen een gelukkig Nieuwjaar kwam toewensen


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Madeleine Heiligers-Directeur van PlatformC ? Gerard Lohuis-Directeur van P60 en Jacobine van den Hoek-columnist en auteur


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Myrthe Schuuring met glas in de hand - Directeur van het Amstelveens Poppentheater


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Conchita en Kees Willems samen met Lija Hirsch en en echtgenoot Frans Hellendall voormalig wethouder Amstelveen


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Een aantal missionarissen van de de Kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Bart Dorgelo-VVD en Victor Frequin-VVD


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Links Evelien Poppens, echtgenote van Tjapko Poppens, burgemeester van AmstelveenHier kunt u een fotoreportage bekijken, want er waren natuurlijk nog veel meer mensen aanwezig

Iedereen was blij dat deze gelegenheid er nu weer was, maar de redactie van Amstelveenweb blijft het speciale gevoel van samenzijn missen. In het verleden werd na de speech altijd het Amstelveenlied gezongen en dat gaf toch net wat meer verbondenheid, dan alleen maar een speech. Wie weet komt dat ooit weer eens terug. Weet u niet waarover het lied ging, lees hier de tekst. De redactie van Amstelveenweb wenst u allen een heel mooi en voorspoedig 2023 toe, tot ziens!
Bekijk de video en beluister de speech. Wilt u niet de hele speech afluisteren,
schuif dan het rode puntje onderin de balk verderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.