Bijgewerkt: 26 september 2022

Nieuwe woningen in Amstelveen vanaf 1 juli 2018 alleen aardgasvrij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-07-2018

Het College van B en W van Amstelveen heeft een historisch besluit genomen om per 1 juli 2018 geen uitzonderingsgebieden aan te wijzen, waar nog wel aardgas aansluitingen gerealiseerd worden. Daarmee is aardgasvrij voor nieuwbouwwoningen de nieuwe norm. Op 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (pdf 3 pagina’s) (VET) in werking getreden. Daarmee is de plicht voor de netbeheerder om kleinverbruikers op aardgas aan te sluiten vervallen. Dit betekent dat nieuwbouwlocaties niet meer aangesloten hoeven worden op het aardgasnetwerk. De nieuwe regelgeving ondersteunt de gemeentelijke ambitie om in 2040 fossielonafhankelijk te zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Duurzame eengezinswoningen aan de Startbaan in Amstelveen


Geen uitzonderingsgebieden aanwijzen. De wet is sneller dan verwacht tot stand is gekomen. Daarom is naast de nieuwe wet VET, ook de Ministeriele Regeling gebiedsaanwijzing gas aansluitplicht van kracht. Deze Regeling biedt gemeentes de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen, waar de netbeheerder alsnog verplicht wordt aardgas aan te leggen. Dit gaat op basis van in de Regeling genoemde criteria. Bouwende partijen kunnen hiervoor een onderbouwd verzoek indienen bij de gemeente. Uit onderzoek naar de lopende ruimtelijke ontwikkelingstrajecten is gebleken dat het niet nodig is om dergelijke gebieden aan te wijzen. Er hebben zich ook nog geen ontwikkelaars gemeld die aanspraak willen doen op de mogelijkheid om een gebied aan te wijzen.
Particuliere bouw. Voor particuliere bouw is lastig in te schatten hoeveel mensen een verzoek zullen doen. De gemeente heeft de individuele kavelkopers van vrije kavels op onze gronden al geïnformeerd over de wetswijziging en de gevolgen hiervan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Aardgasvrij bouwen nu de nieuwe norm in Amstelveen. Dit betekent dat alle nieuwbouw woningen, waar na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd aardgas vrij zullen zijn. Aardgasvrij bouwen is hiermee de norm geworden in Amstelveen. Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'De focus van de gemeente zal de komende periode liggen in de voorbereiding van een energietransitie-plan. Dit plan zal samen met alle betrokken partijen worden ontwikkeld. Hiermee moet voor 2021 duidelijk worden welk alternatief voor aardgas voor welke wijk wanneer beschikbaar komt. De uitvoering zal na verwachting doorlopen tot 2040.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.