Bijgewerkt: 25 juni 2024

Nieuwe uitgave Facts & Figures gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-08-2009

Amstelveen telde op 1 januari 2009 79.807 inwoners. Deze groei is vrijwel uitsluitend te danken aan de nieuwbouw van afgelopen jaar (750 woningen). De komende jaren zal Amstelveen met enkele honderden personen per jaar groeien tot 85.000 inwoners in 2015. Daarna vindt weer een geleidelijke daling plaats.

Facts  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Facts & Figures


Op 1 januari 2009 woonden in Amstelveen 9.467 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit, 12% van de totale Amstelveense bevolking. Japanners vormen al jaren de grootste groep (1.775), maar het aantal Indiërs, Chinezen en Zuid-Koreanen neemt snel toe. Indiërs (856) zijn na de Japanners de grootste groep niet-Nederlanders.

Al jaren domineert Amstelveen op plaats 1 op de ranglijst van de 50 grootste gemeenten als het gaat om de sociaal-economische positie en op het gebied van veiligheid. Wat betreft het onveiligheidsgevoel is Amstelveen een middenmoter. Uit de Stadspeiling van 2009 blijkt dat 31% van de mensen zich wel eens onveilig voelt, in 2007 was dat 28%.

De kredietcrisis is in de cijfers van 2008 nog niet terug te vinden, waarschijnlijk omdat de crisis pas in het najaar om zich heen greep. Zo is de werkloosheid in 2008 verder gedaald en ook het aantal bedrijven en aantal werkzame personen is toegenomen, zowel in Amstelveen als op Schiphol.

Wel afgenomen is het aantal winkels/verkooppunten en het aantal starts en landingen op Schiphol. De kredietcrisis heeft ook het inwonertal beïnvloed. In november 2008 verwelkomde Amstelveen de 80.000ste inwoner. Aan het einde van het jaar nam het aantal inwoners door vertrek van veel vreemdelingen (expats) tijdelijk af. Overigens zit Amstelveen inmiddels al weer ruim boven de 80.000 inwoners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.