Bijgewerkt: 4 maart 2024

Nieuwe subsidieregeling duurzame energie voor particulieren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-06-2013

Particuliere huiseigenaren in Amstelveen kunnen vanaf 15 juni 2013 weer subsidie aanvragen voor duurzame energiemaatregelen voor hun bestaande eigen woning. Het college van B en W van Amstelveen heeft dit 11 juni vastgesteld. De subsidieregeling is mede mogelijk gemaakt door een subsidieverlening van de Provincie Noord-Holland. Er is nu in totaal bijna 170.000 euro beschikbaar.

Jan-Willem Groot, (CDA) wethouder Wonen, economie en milieu is verheugd met deze nieuwe subsidie. “Samen met de tijdelijk verlaagde BTW (6%) op arbeidsloon bij het uitvoeren van isolerende maatregelen in de bestaande bouw, wordt het nu voor particuliere woningeigenaren aantrekkelijk om actie te ondernemen. Ik hoop, dat ook de lokale economie hiervan een graantje meepikt”, aldus Jan-Willem Groot.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan-Willem Groot, (CDA) wethouder wonen, economie en milieu


Bouwkundige maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn vloer-, spouwmuur- en dakisolatie, paneelisolatie en isolatie massieve muur. Daarnaast komt ook het aanbrengen van HR++-glas weer in aanmerking voor subsidie.

Installatietechnische maatregelen die in de nieuwe regeling voor subsidie in aanmerking komen, zijn het aanbrengen van Lage Temperatuurverwarming, zonneboilers, combiwarmtepompen en douche wtw (warmte terugwinning). De subsidie bedraagt maximaal 15% van de te maken kosten voor energetische verbetering met een maximum per maatregel.

Het uitvoeren van de maatregelen mag pas starten na verlening van de subsidie. Bij de subsidieaanvraag dient een offerte van de voorgenomen maatregel(en) meegestuurd te worden. Een aanvraag moet minimaal 100 euro bedragen en per woonadres wordt maximaal 1000 euro toegekend vanuit de regeling. Meer informatie over bedragen en voorwaarden is te vinden op de pagina subsidieregeling duurzame energiemaatregel en ook verkrijgbaar bij de receptie op het raadhuis.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.