Bijgewerkt: 25 juni 2024

Nieuwe strijd tegen eenzaamheid

Nieuws -> Sociaal

Bron: Wim Sinnige
19-08-2009

In het voorjaar 2009 werd in de Gemeente Amstelveen een haalbaarheid onderzoek gedaan voor de realisatie van een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen, die dreigen te vereenzamen. Om de gezondheid van de inwoners maximale kansen te geven probeert de Gemeente Amstelveen haar inwoners lang, zelfstandig en actief betrokken te houden in onze samenleving.

Thuis-huis Amstelveen
(Wim Sinnige - 2009)

Vlnr.: Klinisch psycholoog Rob Wagenaar, notaris mr K. van Loon en oud-huisarts Wim Sinnige tijdens de ondertekening van de oprichtingsakte van de Stichting Thuishuis Amstelveen


In nauwe samenwerking met de Woonstichting Eigen Haard en de organisatie Thuis in Welzijn, die landelijk ruime ervaring heeft met deze woonprojecten trachten een zevental Amstelveners een eerste van mogelijk vele kleinschalige woonprojecten te realiseren.

Centraal in dit project staat de strijd tegen eenzaamheid van oudere mensen. Eenzaamheid leidt tot negatieve gevoelens en een teruggetrokken bestaan. Hierdoor dreigt geestelijke achteruitgang, die juist door een actieve houding kan worden tegengegaan respectievelijk in tempo verlaagd kan worden.

Donderdag 13 augustus 2009 hebben Rob Wagenaar, klinisch psycholoog en Wim Sinnige, oud-huisarts bij notaris Mr. K. van Loon een stichting in het leven geroepen: “STICHTING THUISHUIS AMSTELVEEN”.

Doel van de stichting:  Met ondersteuning van de Woonstichting Eigen Haard aan 5 tot 7 oudere personen van alle gezindten een woning te bieden in één complex, die privacy garandeert, anderzijds gezamenlijke activiteiten mogelijk maakt. Dit woonconcept is bedoeld voor gezonde mensen, die alleen zijn komen te staan, echter niet langer alleen willen zijn en/of dreigen te vereenzamen. De intentie is voor deze mensen te streven naar het beleven van een positieve levensfase.

Het opzetten, begeleiden en uitvoeren van dit woonconcept wordt verzorgd door vrijwilligers, die de wensen en leefbehoefte van de mensen centraal stellen en de zelfredzaamheid van de bewoners maximaal proberen te houden.

Iedere wooneenheid zal ongeveer 40 m2 groot zijn. Voor geïnteresseerden en vrijwilligers, die voor gezamenlijke activiteiten tijd willen inruimen is er op 22 oktober 2009 om 14.00 uur een presentatie van het plan in gebouw De Schakel, Keizer Karelweg 94 B 1185 HX. (ingang Essenlaan)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.