Bijgewerkt: 23 mei 2024

Nieuwe start van het BOS project in Amstelveen

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveenweb / Bosimpuls / VWS
24-09-2008

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2005 een stimuleringsregeling Buurt Onderwijs en Sport, de BOS-impuls, in het leven geroepen. De regeling had het doel de integrale lokale aanpak van achterstanden bij jeugdigen te stimuleren. Onder de gemeentelijke paraplu moeten de plaatselijke buurt-, sport- en onderwijsorganisaties voor de uitvoering van zorg te dragen.

BOS Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De Kids in Actie bus staat voor de school


Met de BOS-impuls worden achterstanden van jongeren van 4 tot 19 jaar aangepakt. Het laagdrempelig aanbieden van ‘arrangementen’ moet een gezonde en actieve leefstijl bevorderen én onderwijs- en opvoedingsachterstanden terugdringen.

BOS Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Gina Engelhardt (l) en Rosa van Kessel van Cardanus geven informatie over het BOS-project aan een moeder


BOS project in Amstelveen

Door Stichting Cardanus is in Amstelveen op dinsdag 23 september 2008 een dergelijke BOS project uitgevoerd. Op het plein voor de basisschool Michiel de Ruyter was een tijdelijke speelplaats opgezet door de medewerksters van Cardanus en om kwart voor drie, toen de school was afgelopen, werden daar de kinderen en hun ouders opgewacht. Ze deelden flyers uit over het project en natuurlijk konden de kinderen genieten van de nieuwe speelplaats.

BOS Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Project, of geen project, de kinderen vonden het prachtig op de grote speelkussens te spelen na school


De bedoeling van het BOS project, dat de jeugd in beweging komt na schooltijd, is goed gelukt, want de kinderen van de obs De Ruyter waren lange tijd in beweging en werden de speelobjecten goed bezet.

Website: BosimpulsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.